szerda, április 14, 2021

Szentesi Betlehemes

2021 január 1.

Betlehemes játék

Szereplők: egy angyal, három pásztor és két öreg

Pásztor I.:
Tisztelt uraim, ide hallgassanak,
Pajtásim kint vannak a betlehemmel.
Mit szól ehhez a házigazda,
Szabad-e bejönni, vagy nem?

Háziak:
Be!
(Csengetés. Az Angyal bejön a betlehemmel.)

Angyal:


Mennyből jöttem mostan én tihozzátok,
És tinéktek vigadozva hírt mondok!
Megszületett Isten fia egy kis Jézuska,
Akit régen óhajtottunk világváltságra.
Mennyi gyöngyek, annyi könnyek érettünk hullnak,
Ezek a mennyei vizek lelkünkre folynak!

Hej, pásztorok, hej, pásztorok,
Siessetek gyorsan ez városba,
Itt nyugszik kis Jézus a jászolba.
Hamar menjünk, csak siessünk Betlehem városába.
Hamar menjünk, csak siessünk Betlehem városába.

Mind:
Mi ha menjünk, csak siessünk, Betlehem városába,
Mi ha menjünk, csak siessünk, Betlehem városába,

Pásztor I.:
Gyere be, pajtás!

Pásztor II.:
Erdőségbe, mezőbe jártam,
egy farkasra találtam.
Attól szinte megijedtem,
Jó pajtásomtól eltévedtem.
De azért hamar az ajtóra fordulok!
Gyere be, pajtás, valami jó hírt mondok.

Pásztor III.:
Hát te, pajtás, hol vetted itt magad,
Mikor jól tudod, hogy tenéked a nyájadat
Elhagyni nem szabad.
Én mikor nyájjal vagyok,
Egyik szemem alszik, a másik meg figyel,
Mégsem hagyom a nyájamat el.
Srótba való vagy te pajtás, nem a nyájad mellé.

Pásztor II.:
No, most kedves pásztor társaim,
Énekeljünk el egy pásztoréneket.

Mind:

Ó, pásztorok Betlehembe sietve menjetek,
Ott született egy kis gyermek, annak köszönjetek.
Mert a gyermek Isten fia, kinek anyja szűz Mária,
Lábadhoz borulunk, ó kegyes Jézusunk,
Ez a mi királyunk, igaz Messiásunk.

Pásztor III.:
Gyere be, te öreg!

Öreg I.:
Merre a menés?

Pásztor III.:
Arra, sarok fele.

Pásztor I.:
Megkérdem a nagyapámtól.

Öreg I.:
Ti itt bent isztok, esztek, dorbézoltok,
az én rongyos szakállamra nem is gondoltok!
De ha előveszem ezt a furkósbotot,
Úgy elverem az ingetek ujját,
Hogy magam is megbánom.

Pásztor I.:
Hol hagytad a másik öreget?

Öreg I.:
Kint van az öreg a szamáron.

Pásztor II.:
Híjja, kend, be!

Öreg I.:
Gyere be!

Öreg II.:
Hopp Isten, jó estét, én is már itt vagyok,
Odakint olyan hideg van, majd megfagyok.

Pásztor III.:
Bizony, kedves öregapám,
Befagyott keményre, simára.
Vigyázzon, mert eldől a kemény föld fagyára.

Öreg I.:
Ó fiam, te még a széles nagyvilágon se jártál,
Mikor nyakadba kénköves tarisznyát hordtál.
Tetejébe a fényes holdvilágot,
A kakasoknak örömükre.

Öreg II.:
Bizony, fiaim, sokat jártam a világot,
Lovagoltam szamárháton,
Mégis azt mondom, jobb a cipó, mint a dió.

Pásztor I.:
Feküdjetek le, öregek, mert látom el vagytok fáradva.

Öreg I., II.:
Földre itten lefekszünk,
Többé juhászok nem leszünk.
(A két öreg lefekszik a Betlehem elé.)

Angyal:

Nosza juhászok, fenn a hegyekben,
Nyájak legelnek, lenn a völgyekben.
Halljátok, mit mondok és ezt csodáljátok,
Betlehembe.
Gyerünk hát mink is, lássunk egy csodát,
Ne féljünk semmit, hagyjuk itt a nyájt.
Hogy áldást magunkra, jó erőt nyájunkra,
Induljunk hát.

Angyal:
Glória!

Pásztor III.:
Kelj fel, öreg, angyalszóra.

Öreg II.:
Még a kakas se járt a dohánygóréba.

Pásztor I.:
Kelj fel, öreg, angyalszóra.

Öreg II.:
Még a kakas sem kukorékol hajnalra.

Mind:

Kelj fel te vén Guba, Guba, ne aludjál!
Látod a Betlehem nagy tűzben áll,
Ne sajnáld álmidat félbe hagyni,
A kisded Jézuskát fáradozni.

Mind:

De most már felkelünk, elmegyünk.
Ajándékot is viszünk a kis Jézuskának.

Pásztor II.:
Gyer, öreg, Betlehembe, kis Jézust imádni.

Öreg II.:
Hogy hova, Debrecenbe, sós perecet rágni?

Pásztor I.:
Nem, öreg! Betlehembe kis Jézust imádni.

Öreg I.:
Hol a kis Jézus?

Pásztor I.:
Itt fekszik hátul a jászolba.
(Odamegy a Betlehem elé és mondja)

Öreg I.:
Édes kis Jézuskám. Hoztam neked egy csupor aludttejet.
Az aludttej összetörött, a csupor meg kiömlött.
Így hát vedd kedvesül, ajándékul.

Pásztor III.:
Gyer, öreg, Betlehembe, kis Jézust imádni!
(A Betlehem elé megy és mondja)

Öreg II.:
Édes kis Jézuskám, hoztam neked egy darab kenyeret.
Tudom, hogy a gyerekek szeretik a kenyeret.
Ha kell, megeszed, ha nem kell leteszed,
Így hát vedd kedvesül, ajándékul.

Mind:

Vígan zengjetek citerák Jézus született
Harsogjatok dob, trombiták, Isten ember lett.
Ez a szűz, ki elhozta és méhébe hordozta,
Ezt Gábriel jó arkangyal áldottnak mondta.
Még az egek Teremtője jászolba fekszik,
Mindeneknek alkotója barmok közt nyugszik.
Juhok, barmok pásztori és udvarló szolgái,
Ez a nemes tündéreknek legfőbb urai.

Jó volt dolga Jakabnak, mikor fiú volt.
Cserfa ágon, bokrokon könnyen átugrott.
De már vénségére, jutott nagy ínségre, az öreg Guba.

***

Isten áldja meg e háznak gazdáját,
Töltse meg jóval pincés kamaráját!
Pincés kamaráját, gabonás tárházát,
Isten áldja meg e háznak gazdáját!

Pásztor I.:
Valakik ez házban, jól meghallgassátok,
Szálljon az egeknek harmatja reátok.
Amidőn megcsendül utolsó órátok,
Légyen az egekben örökös lakástok.
Szívemből ezt kívánom!

TípusKarácsonyi ünnepkör
Korosztály11-15 év
ÉvszakTél
TelepülésBodrogszentes, Szentes [Svätuše]
Módosítás dátuma2021. február 8.