A 2024-es XIV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny felhívása

2024 január 15.

A Csemadok Területi Választmánya Dunaszerdahely, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia meghirdeti az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny tizennegyedik évfolyamát. A kiemelkedő néprajzkutatóról és folklórgyűjtőről elnevezett verseny célja a magyar népmesekincs és a hagyományos mesemondás megismerése, elsajátítása és népszerűsítése.

Nevezési határidő: 2024. március 31.
Területi elődöntők időpontja: 2024. április – május
Országos döntő helyszíne és időpontja: Gombaszög (Rozsnyó), 2024. június 3-4.

A jelentkezők a következő korosztály szerinti kategóriákban versenyezhetnek:

1. kategória alapiskolák tanulói (1–3. évf.)
2. kategória alapiskolák tanulói (4–6. évf.)
3. kategória alapiskolák tanulói (7–9. évf.)
4. kategória középiskolák tanulói
5. kategória felnőttek

A nevezés feltételei:
A versenyben a fenti kategóriák szerinti korosztályú, Szlovákiában élő fiatalok és felnőttek vehetnek részt. A versenybe a magyar prózai népköltészeti műfajok közül választott népmesével lehet benevezni.

Iskolai fordulók, elődöntők, döntő:
A verseny döntőjét iskolai fordulók és területi elődöntők előzik meg. A kisiskolák maximum 5, a teljes szervezettségű iskolák maximum 10 versenyzőt indíthatnak. Amennyiben egy adott intézményen belül a megadottól nagyobb létszámú érdeklődés mutatkozik, kérjük az iskolai fordulókat 2024. március 27-ig lebonyolítani és az iskolai fordulón résztvevők számát feltüntetni az elektronikus jelentkezési lapon.

A területi elődöntők tervezett helyszínei:
Nyugat-Szlovákia: Bős, Zsigárd, Gúta, Ipolyszakállos
Közép-Szlovákia: Ragyolc, Bátka, Várhosszúrét
Kelet-Szlovákia: Kisgéres
Az egyes elődöntők helyszínei a jelentkezések arányában módosulhatnak. Az elődöntők pontos helyszínéről és időpontjáról minden jelentkezőt értesítünk.

Szakmai ajánlások:
* Ajánlott a versenyző lakhelyéhez, szűkebb régiójához (néprajzi csoport, tájegység), táj-nyelvi dialektusterületéhez kötődő meseválasztás.
* Az írott forrásokon kívül az adott közösségeken belül élő hagyományőrző mesemondóktól való mesetanulás külön értékelendő.
* Mivel a mesemondás az élőszó művészete, ajánlott a szabad, rögtönzött előadásmódon alapuló hagyományos mesemondói stílus követése, a mesei nyelvezet sajátosságainak megjelenítése, a meglévő tájnyelv használata.
* Javasolt a gyakran megjelenő mesék (A feledékeny legény, A bolond falu, A pletykás asszonyok, A selyp lányok, stb.) mellőzése, vagy azok egyedi, a szokványostól eltérő változatainak választása.
* A népviselet használata abban az esetben ajánlott, amennyiben az a mesemondó lakóhelyéhez kötődik, és máskor is használja.

A hagyományos mesemondás megismerésének és elsajátításának céljából figyelmükbe ajánljuk a Hagyományok Háza szakmai kiadványait és az Élő Népköltészet DVD-kiadványsorozat eddig megjelt darabjait (Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, 2016–2019). Kiemelten ajánljuk az utóbbi néhány évben megjelent DVD kiadványok használatát, melyek a mese nyelvi megformálásának megismerésén kívül lehetővé teszik a mesemondás látványélményének, előadásmódjának megfigyelését is. Segítségükkel hasznos tapasztalatot szerezhetünk a szövegformálás, a nem nyelvi kifejező eszközök (hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, hangerő) és a mesemondás kommunikációs technikáinak (gesztus, mimika, testmozgás) elsajátítása terén.

A felkészüléshez továbbá segítséget nyújt:
* Hagyományok Háza szakmai programjai:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/oktatas/nepmese
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/vasarnapimese
https://www.hagyomanyokhaza.online/copy-of-magazin-7
* Meseszó Egyesület YouTube csatornája:
https://www.youtube.com/channel/UCvDxhfgl3mniWokbaS2ephw/videos
* Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum: https://csemadok.sk/intezet/kozmuvelodesi-adattar/szlovakiai-magyar-szovegfolklor-archivum
* Szlovákiai magyar néprajzi tájak prózai népköltészeti kiadványainak bibliográfiája: Kattints!

A bibliográfia a teljesség igényére törekedve minden szlovákiai magyar prózai népköltészeti vonatkozású műről számot ad, a versenyre való felkészülés során kérjük kellő forráskritikával használják őket. A mesei nyelvezet megismerésére a szöveghű lejegyzéseket tartalmazó kötetek adnak lehetőséget, melyek tartalmaznak mesei sztereotípiákat, mesekezdő, mese-záró vagy átvezető formulákat, a mesemondó stílusára, állandósult szófordulataira, beszédmódjának sajátosságaira utaló elemeket. A szépirodalmi igényű, különböző fokú stilizáción átesett feldolgozások, gyermekek számára készített mesekönyvek leginkább egy-egy mesetípus szüzséjének, történetének szempontjából számítanak mérvadónak.

További információk:

Az egyenes ágon továbbjutó, háromszoros arany okleveles mesemondóknak csak az országos döntőn kell szerepelniük. Egyenes ágon továbbjutók: Heinrich Zsófia (Tornalja), Karvai Vittorió (Negyed), Marek Patrícia (Fülek), Mihalovics Zsófia (Fülek), Molnár Máté (Csiliznyárad) és Németh Enikő (Kéty). (A versenyre nekik is jelentkezniük kell!)
* A versenyzők teljesítményét néprajzkutatókból és mesemondókból álló szakmai zsűri értékeli.
* Az egyes elődöntők felelősei:
Bős, Zsigárd, Gúta, Ipolyszakállos – Takács Ottó (0917 399 516)
Ragyolc, Bátka, Várhosszúrét – Varga Norbert (0908 041 947)
Kisgéres – Blanár Gabriella ( 0948 231 488)

*Bővebb információk:
Szakmai kérdések tekintetében: Varga Norbert (0908 041 947)
Szervezési kérdések tekintetében: Takács Ottó (0917 399 516)

A verseny szakmai felelőse Varga Norbert.
A verseny főszervezője Takács Ottó.

Jelentkezni kizárólagosan elektronikus úton, az alábbi linkek alatt lehet:

az 1-3. kategóriák (alapiskolák) részére: klikkeljen ide!
a 4-5. kategóriák (középiskolák, felnőttek részére): klikkeljen ide!

Módosítás dátuma2024. január 15.