A vajdasági hagyományőrzés egy éve – Visszatekintés a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság munkájára

2023 január 18.

A pandémiás időszak elmúltával a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság munkatársai újult erővel végezték feladatukat. A beszámoló olvasói a bőség zavarával küzdhetnek, így az összeállítás ezúttal a képzésekre és a fiatalok bevonása a hagyományőrző munkába témakörökre fókuszál.

A korábbi évekhez hasonlóan folytatódott a Viseletkészítők továbbképzése – mentorprogram. A tanfolyamok során a résztvevők alapvető ismereteket szereztek a magyar népviseleti ruhadarabokról tájegységek, társadalmi rétegződés, életkor és alkalmak szerint. Az eddigi megszerzett tudásukat kamatoztatva a nyugat-bácskai Gombos viseletét dokumentáltak.

A Hálózat munkatársai különös figyelmet fordítottak a legkisebb generáció megszólítására. Ezt szolgálta a Varázskosár –Bemutatók és interaktív foglalkozások óvodásoknak. A februártól decemberig tartó bemutatók és foglalkozások során néptáncoktatók, kézművesek és népzenészek interaktív foglalkozásokkal látogattak el óvodákba, illetve óvodások keresték fel a helyi magyar egyesületek épületében tartott különböző foglalkozásokat.

A kicsit idősebbekhez szólt a Hogy is volt?! –Bemutatók és néptáncos foglalkozások iskolásoknak sorozat. A tematikus napokon a szervezők a táncház, az ünnepek, a néprajzi bemutatók hangulatával – sok zenével, énekkel régi szokások felelevenítésével – kedveskedtek a diákoknak.

A felsőoktatást szolgálták a szabadkai Tanítóképző és Óvóképző kar gyakorlati műhelyei. A népművészet az oktatásban program keretében, a 2021-ben elindult népi gyermekjáték, népzene és kézműves foglalkozásokat 2022. márciusától az év végéig tartották az intézményben.

Az Útravaló 2. –népi gyermekjátékok és néptáncos mozgás – akkreditált képzésaz óvodapedagógusokat célozta meg. Októberben Zentán tartották meg a kétnapos képzést és a jelentkező harminc óvónő 14 település 16 óvodájából, az egész Vajdaság területéről érkezett a Magyar Nemzeti Tanács segítségével.

Igazi, tartalmas családi programnak bizonyultaka Családi táncházak  – Komplex néptáncos foglalkozások. E találkozók palettáján – a szülők bevonásával – közös gyermekjátékok, gyermektáncház és kézműves foglalkozások szerepeltek. A Farsangos családi táncházak három településen várták az érdeklődőket. 

Vajdasági népdalkör-vezetők részéremárciustól hat képzés indult. A képzéssorozat első alkalmával Kupuszina népdalanyagát, majd a Tisza mente, Doroszló, Közép-Bánát, az al-dunai székelyek valamint a Zélity juhász család népdalanyagát is feldolgozták.

A Dúr-moll vajdasági fiatal és kezdő zenészek találkozóiremek lehetőséget nyújtanak a fiatal népzenészek közös zenei élményszerzésére, valamint a közönség és egymás előtti bemutkozásra. A fiatal citerások, tamburások és vonósok idén csoportos foglalkozásokon vettek rész, ahol az adott befogadó település népdalaival, jellegzetességeivel ismerkedtek meg.

A Középiskolások Népművészeti Vetélkedőjét,2022. április 7-én 34. alkalommal rendezték Temerinben, amit a Hálózat évről-évre szélesebb közönséget is megszólító koncertekkel szinesít.

Horgos adott otthont az augusztusi Népi kézműves tábornak.A tábor elsődleges célja az alkotás, a népi mesterségek tudásátadása, az alapok elsajátítása és a meglévő tudás bővítése volt. És végezetül… Az Évzáró kézműves kiállítás megnyitóján átadták a tanúsítványokat a képzéseket sikeresen teljesítő hallgatóknak.

Módosítás dátuma2023. február 6.