Az Élő Forrás két évtizede – A Hagyományok Háza a jeles évfordulón

2023 március 7.

Megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepli az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. A kicsőszi, azóta a magyar népi kultúra értékeinek megőrzését támogató emblematikus szervezet megalakulását a Hagyományok Háza is hathatósan támogatta, így az Intézmény a jubileumi konferenciának is aktív résztvevője.

A két évtizedre visszatekintő Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület március 17-19-én konferenciával ünnepli a jeles évfordulót. Az Egyesület megalakításánál a Hagyományok Háza is bábáskodott, így az Egyesület elnökének, Kovács Norbert Cimbinek a meghívására, a szimpóziumon is aktív szerepet vállal. A bevezető előadást Both Miklós főigazgató tartja, tartalmát így foglalta össze.

„Az előadásom vezérfonala a Hagyományok Háza megújulásával foglalkozik. A mi intézményünk is húszéves, tevékenységi köre nagyon sokszínű, s Európában is egyedülálló. A két évtized során az alapstruktúra valójában megmaradt, de különböző önálló tevékenységgel bővült. Az Intézmény legfőbb jövőbeli értékét és megújulását abban látom, ha e tevékenységek szorosabban összekapcsolódnak, szerves egységet alkotnak. Nagy fába vágtuk a fejszénket: egy ilyen átalakítás igen összetett, hiszen csak a Corvin téri székházban 232 munkatárs dolgozik. Számítunk a dolgozók aktív részvételére e munkában, s szeretnénk, ha azonosulni tudnának céljainkkal. Kiemelkedő szerepet szánunk a hálózatunknak: különböző programjaikhoz anyagi forrásokat is biztosítunk. A Kárpát-medence egészét tekintve a népművészet működésének sokszínűségét tapasztalhatjuk. E sokszínűséget szeretnénk tudományos alapossággal is partnereinkkel építeni: módszertani segítséget nyújtunk, kutatási eredményeinket is megosztjuk velük, bevonjuk őket képzéseinkbe. Ugyancsak ajánlásokkal segítjük munkájukat, s lobbi tevékenységgel is támogatjuk előmenetelüket. Nem kultúrházat működtetünk, Kárpát-medencei koordinációs tevékenységünkkel a képzők képzőjének szerepét erősítjük. Pályázataink működése is tükrözi céljainkat: nemcsak az adott lokális partnereinket kötjük be a központba, hanem lokális partnereink között is kapcsolatot építünk.

Örömmel fogadtuk el az Elnök úr meghívását a Hagyományőrzés, hagyományteremtés című szimpóziumra. Tettük ezt azért, mert egyrészt az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületet az egyik legfontosabb, legdinamikusabb partnerünknek tekintjük, másrészt a vázolt építőmunkánk népszerűsítése itthon, a Kárpát-medencében és a diaszpórában csakis a média aktív támogatásával érhető el. Ennek tükrében a találkozón a sajtókapcsolatok ápolásának is fontos szerepet szánunk.”

Módosítás dátuma2023. március 8.