Blog Medium Without Sidebar

Caption placed here
1 találatok száma
Sticky Post
2019 július 25.

Egyetemes értékek – A Hagyományok Háza szabadegyeteme Mikházán

Augusztus második hétvégéjén rendezi első szabadegyetemét Mikházán a Hagyományok Háza. Öt helyszínen, mintegy félszáz program várja az érdeklődőket. Első alkalommal rendezi szabadegyetemét augusztus 9-11-edike között a Hagyományok Háza Erdélyben, a Maros megyei Mikházán. A helyszín kiválasztása is szimbolikus, hiszen a település az erdélyi magyar kultúra egyik bölcsője: a Felső-Nyárád menti „Szentföld” központjában a ferencesek 1636-ban építették fel első kolostorukat. A rend élén olyan kiváló tudósok álltak, mint Kájoni János, a Cantionale Catholicum és a róla elnevezett Kódex szerzője. A rend az oktatás területén is úttörő szerepet vállalt, a kolostorban indult el az az iskolai oktatás, amelyet később a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumban vált példaértékűvé. A település számos neves szülötte öregbítette Mikháza...
Bővebben
2022 szeptember 26.

A magyar népmese napja

A magyar népmese napja alkalmából a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 2022. október 3-án és 4-én hét helyszínen zajló rendezvénysorozatot szervez. Délelőtt óvodákban, iskolában mesélnek a felkért mesemondók, majd az esti órákban megrendezett Mesekocsmákban az egykori társas összejövetelek során zajló mesemondás, történetmesélés hangulatát idézek fel.
2022 szeptember 21.

Zsindelybe öltözve – A Tradíció és dizájn kiállítás megnyitója

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum ad otthont a Szlovák Népművészeti Központ és a Hagyományok Háza Tradíció és dizájn című kiállításának. A tárlat az év végéig várja a látogatókat. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Fő utcai kiállítótermében szeptember 20-án népes közönség előtt nyitották meg az ULUV Szlovák Népművészeti Központ és a Hagyományok Háza Tradíció és dizájn- korunkbeli öltözék hagyománnyal ötvözve című közös kiállítását. Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza Népi Módszertani Műhelyének tárvezetője bevezetőjében kiemelte, hogy példaértékűnek tartja azt a szemléletmódot, ahogyan az ULUV a hagyomány és újítás örök dilemmájára az itt megjelenő tárgyakon keresztül adott választ. Hozzátette, hogy a népi kézművességet képviselő szakemberek és az iparművészek a párbeszéd révén találták meg...
Bővebben
2022 szeptember 19.

Hajnali Székről – Széki táncház és mulatságok a Hajnaliban

A közmédia és a Hagyományok Háza közös műsorának szeptember harmadik heti adásaiban az érdeklődők régi táncházi felvételeket hallanak az erdélyi Mezőségről, Székről. Az összeállításban Ádám Isván “Icsán” és bandája, valamint Filep Márton azaz “Pali Marci“ és bandája muzsikál. A Kossuth rádió „Hajnali”- Népzenei összeállítás korán kelőknek című műsora a szeptember 19-ével kezdődő hét adásait a mezőségi Szék muzsikájának szenteli. A Hagyományok Háza műsorába korábban is válogattak olyan zenei folyamatokat, amelyek kizárólag, úgymond, élő körülmények közt, azaz, bálban, vagy lakodalomban, mulatságban készültek. Szó esett arról is, hogy ezek a felvételek – ellentétben a megrendezett gyűjtésekkel – sokszor többet árulnak el egy-egy banda játékáról, mint amit egy kizárólag tudományos szempontok szerint folyó...
Bővebben
2022 szeptember 18.

A NÉPHAGYOMÁNY BEÉPÍTÉSE a szlovákiai magyar óvodákban és iskolákban zajló nevelő-oktató munkába – stratégiai tervezet

Egy átfogó felmérés eredményeire és a két szervezet gazdag szakmai-pedagógiai-módszertani tapasztalataira alapozva, a Comenius Pedagógiai Intézet és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia közös szakmai műhelyében 2021 őszén indult el a komplex fejlesztési stratégia kidolgozását előirányzó munka. Közel féléves intenzív munka eredményeképpen, 2022 februárjára készült el „A néphagyomány beépítése a szlovákiai magyar óvodákban és iskolákban zajló nevelő-oktató munkába“ című stratégiai tervezet, amelyet ezúton a szlovákiai magyar pedagógustársadalom és a szakmai nyilvánosság elé tárunk.   Stratégiai tervezet