Egyetemi kurzusok

2021 szeptember 29.

A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia közötti szakmai partnerségnek köszönhetően 2019-ben bekerült az óvodapedagógus-és tanítóképzés tantervébe a Néphagyomány az oktatásban című kurzus.

2021 tavaszán az egyetem Tudományos Tanácsa által elfogadásra került a négy önálló modulból álló aktualizált tanterv, amely a következő kurzusokat tartalmazza:

  • Néphagyomány az oktatásban 1. – Népszokások
  • Néphagyomány az oktatásban 2. – Játék, tánc, népzene
  • Néphagyomány az oktatásban 3. – Népmese, kézművesség
  • A magyar nyelvterület hagyományos népi kultúrája és tájegységei

A képzés szabadon választható, C kategóriás tantárgyként valósul meg, célja a hagyományközvetítés formáinak elméleti és gyakorlati megismerése és beépítése az oktató-nevelői munkába. Az elmúlt négy évben hét kurzus valósult meg, összesen 180 hallgató részvételével. A kurzus oktatói a folklorisztika és pedagógia terén egyaránt jártas szakemberek, szakmai felelőse Varga Norbert.

Módosítás dátuma2022. november 23.