FELHÍVÁS – A néphagyomány az oktatásban (innovációs pedagógus-továbbképzés)

2023 augusztus 25.

A képzés meghirdetője: Selye János Egyetem Tanárképző Kar
Szakmai partner: Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia

A képzés célja a hagyományközvetítés formáinak elméleti és gyakorlati megismerése és beépítése az oktató-nevelői munkába. A kurzus oktatói a folklorisztika és a pedagógia terén egyaránt jártas szakemberek.

A képzési programot sikeresen befejező résztvevők 3 % fizetésemelésre jogosultak a 138/2019 sz. törvény, 14e § d) pont értelmében.

Célcsoport:

  • a. óvodapedagógus
  • b. tanító/tanár (alsó tagozatos tanító, alap- és középiskolai tanár, művészeti alapiskola tanára)
  • c. nevelő
  • d. pedagógiai asszisztens

A képzés típusa: innovációs képzés (138/2019 sz. törvény 55. §-a értelmében)
A képzés időtartama: 60 tanóra (55 óra jelenléti és 5 óra distans formában. Lásd: A képzés órarendje)
A képzés abszolválásához a jelenléti órák 80 %-án köteles a részvétel.
A képzés befejezésének módja: záróprezentáció 3 fős vizsgabizottság előtt (138/2019 sz. törvény 56. §-a értelmében)
Helyszín: Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322
A résztvevők száma: minimum 20 fő, maximum 25 fő
Szakmai garans: PaedDr. Török Tamás, PhD.
A képzés előadói: Mgr. Dóczé Mónika, Méhes Katalin, Mgr. Varga Lia, Mgr. Varga Norbert

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 30.

Képzési alkalmak (tervezet):

  • 2023. október 6-7.
  • 2023. október 20-21.
  • 2023. november 3-4.
  • 2023. november 17-18.

A megfelelően kitöltött jelentkezési ívet, az elvégzett tanulmányokat igazoló dokumentumok hiteles másolatát, valamint a tandíj befizetésének igazolását a következő címre kérjük postázni:
Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322.
945 01 Komárno

A képzés kezdetével, órarendjével stb. kapcsolatban a jelentkezések lezárultával nyújtunk bővebb információt.

A képzés tandíja 150,- euró, melyet a következő számlaszámra kérjük átutalni:
IBAN SK33 8180 0000 0070 0012 2827

Az átutalás azonosítója (variabilný symbol) a jelentkező születési száma. Az átvevőnek szóló üzenetben (správa pre prijímateľa) kérjük tüntese fel család- és utónevét.

A képzés maximális létszáma 25 fő, ezért a jelentkezések beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe. A maximalizált létszám fölött jelentkezőket is regisztráljuk, ők arról kapnak egy tájékoztatást, hogy várólistára kerültek. Létszámcsökkenés esetén jelentkezési sorrendben fogjuk őket kiértesíteni a felszabadult helyekkel kapcsolatban.

A képzéssel kapcsolatban további információkat a Selye János Egyetem munkatársa (Bartalos Lilla, SJE Tanárképző Kar, 2. emelet, 217-es iroda; tel.: 035/3260-807, E-mail: bartalosl@ujs.sk), tartalmi-szakmai kérdésekben a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkatársa (Varga Norbert, tel.: 0908/041-947, E-mail: varga68.norbert@gmail.com) nyújt.

A képzés órarendje (tervezet):

Módosítás dátuma2023. szeptember 12.