hétfő, május 10, 2021
Lovasméta

A földre a gyermekek felrajzolnak egy nagy kört, a méretét a játékosok létszáma határozza meg. A gyerekek kettesével állnak fel. Aki elől áll, az a ló, a háta megett lévő, a gazda. A gazdák felülnek a lovakra, és labdát dobálnak összevissza egymásnak. Ha valaki elejti, akkor a gazdák mind leugrálnak a lovakról és szertefutnak. Valamelyik ló felkapja a labdát és a szaladók után dobja, ha eltalál valakit, akkor ők lesznek a gazdák, ha nem, akkor lovak maradnak. A lovaknak, ha labda kerül hozzájuk, csak a kör széléig szabad futniok.

Négy testvérnek egy kalapja, mi az?

Egyedem-begyedem, dínom-dánom,
ökör, bika, lengyelvászon.
Katika, Marika,
túróstészta, platty!

Megfogják a gyerek kezét és járni tanítgatják. Vagy az apától elindul az anya felé, a nagyapától a nagymama felé:

Jár a baba, jár,
mint a kismadár.
Édesanyja karosszéke,
nem messze van már.

Ki fia egyidős az anyjával?

Az egyik játszó kérdez:
– Tolla, tolla, minek tolla?
A felelet:
– A tyúk tolla.
Aki elhibázza, zálogot ad. A végén a zálogokat kiváltják

Zséreiek

Zséreiek vagytok,
a part alatt laktok,
azért nincsen paptok!

A kemencét miért csinálják a házba?

A körben álló legények és leányok csárdást kezdenek énekelni. Egy legény tánclépésben egy süveggel vagy kalappal a kezében jár körbe-körbe a körön belül. A lányok közül kiválaszt egyet és annak a fejére teszi a süveget. Ezzel egy darabig táncol, azután visszaveszi a süvegét és azzal csalogatja maga után a párját. A lánynak arra kell törekednie, hogy a süveget elkaphassa a legény fejéről. Természetesen ez mind tánclépésben történik. Ha a lány megszerezte a süveget, ő választ új párt magának a legények közül, és az előző párja a körbe áll.

Réteken, Garam-parton játszották a nagyobb fiúk. Háromágú fából csülköt készítettek, és leállították a földre. Az egyik csapat őrizte, a másik csapat bizonyos távolságból (10-15 m) botokkal dobálta. Meghatározott számú dobása volt mindkét csapatnak. A csülköt az őrző csapatnak kellett felállítania, valahányszor felborult. Az előre egyeztetett dobászám után, a két csapat helyet cserélt, és azok dobálták a csülköt, akik korábban őrzők voltak. Az nyert, aki többször leütötte. Az őrzőknek biztonságos távolságra kellett állni a csülöktől, nehogy eltalálják őket a dobók.