kedd, szeptember 21, 2021
Imregi Betlehemes

Betlehemes játék Imreg

Szereplők: három angyal, két guba

Angyal 1.:
Dícsértessék a Jézus Krisztus! Jó estéj jó uram, társaim kint vannak, Betlehemmel vannak. Behívnám, mert fáznak, mit felel a gazda, e jóhír mondónak, szabad-e vagy nem?

Házigazda:
Szabad!

Angyal 2.:
Dícsértessék a Jézus Krisztus!


Mennyből jöttem mostanság Tihozzátok,
És én néktek vigadozó hírt mondok!
Megszületett Isten fia a kis Jézuska,
Akit ó rég óhajtottunk e világ váltságra.
Mennyi könnyek, annyit csöppek érettünk hullnak,
Ezek a mennyei vizek lelkünkre folynak!
Glória!

Gubák:

Tirifusz, regisz angyalorusz
Látod-e cinegecelórusz
Regiszturesz tuturesz
Regiszturesz Pászturesz
Lámsándor vén Sándor

Angyal 2.:

Hé, pásztorok, hé pásztorok,
Siessetek gyorsan e városba,
Megszületett Jézus a jászolyba.

Gubák:
Jaj, menjünk, csak siessünk Betlehem városába.
Jaj, menjünk, csak siessünk Betlehem városába.

Angyal 1:
Dicsérem a Jézust!

Angyal 2:
Mert érdemli!

Angyal 1:
Zöld erdőbe jártam, farkasra találtam,
Aztán ottan, megijedtem, szinte pajtásomtól eltévedtem.
Hamar az ajtóhoz fordulok, gyere be Fedor, te jóhírmondó!

Angyal 3:
Dicsérem a Jézust!

Angyal 2:
Mert érdemli!

Angyal 3:
Nyájam mellett vótam, vigyázgattam rája,
Ekkor egy nagy fényesség szállt le a tájra,
Nagyon megijedtem, el akartam futni.
Ekkor az angyal ekém kezdett szólni.

Angyal 2:

Ne féljetek pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek!
Mert ma néktek született,
Kit megjövendöltetek,
Egy szűznek méhéből,
Szüzet szült véréből,
Megváltó Jézusunk, Alle-alleluja!

Kórus:

Nagy fényesség tűnt elő szemünkben,
Egy angyali szó hangzott fülünkben,
Hogy Jézus született, jászolyban fektetett Betlehemben!
Menjünk hát mi is lássuk e csodát,
Ne féljünk semmit, hagyjuk itt a nyájt,
Mely áldás magunkra szálljon a nyájunkra,
Induljunk hát!

Angyal 3:
Lám már én indulok, az útnak lódulok, kövessetek!

Guba 1:
Dicsérem a Jézust!

Angyal 2:
Mert érdemli!

Guba 1:
Pásztorok! Ti nem vagytok pásztorok? Ti idebenn esztek, isztok, dorbézoltok, de az én rongyos szakállamról nem is gondoskodtok.
Ej ha, elveszem ezt a vékony nádpálcát, úgy elhányom az ingetek ujját hogy még magam is megbánom!

Angyal 2:
Hol hagytad a másik öreget?

Guba 1:
Kint hordja hátán a töreket!

Guba 2:
Dicsérem Jézust!

Angyal 2:
Mert érdemli!

Guba 2:
Titok es földtársak! Álmomban mit láttam? Őkörmös medvéről farkasra találtam? Láttam juhaidat szép piros bőrben, szemléltem négy lábát hosszú keresésbe. Téged is láttalak ott kint szomorkodni, szoktál-e néha akaradra felelni?

Guba 1:
Hé Virtus barátom, ne beszélj így egy emberrel, mert ha megfoglak e pásztori kezemmel, úgy megrázlak, hogy még magam is megbánom!

Guba 2:
Hegyet-völgyet bejártam, nyugovót nem találtam. Nyugodjunk hát a Jézus nevében.

Guba 1:
Nyugodjunk hát!

Angyalok:

Juhászim, pajtásim, ti el aludtatok.
E mezei nyájat mind reánk hagytátok.
Árva ez pásztorság, mezei uraság.
Aki ezt nem hiszi, csupaság, nyájaság.

***

Közel az erdőben sinfárom,
Farkasra találtam sinfárom , sinfárom, sinfárom
Farkasra találtam sadaridi bum.

Angyal 2:
Kelj fel öregaz angyali szóra!

Guba 2:
Még a kan tyúk se szólt a hajnalba!

Angyal 2:

Kelj fel te vén guba, guba, ne aludj el,
Látod, hogy Betlehem város nagy tűzben áll.

Angyalok:
Ne sajnáld álmidat földben hagyni,
A kisded Jézusért faradozni.

Angyal 2:
Kelj fel öreg, mert megölted a másikat!

Guba 2:
Talán, nem!

Angyal 2:
Szagold meg!

Guba 2:
Tényleg, már büdös is! De még hasznát vehetjük!
Feje jó lesz lámpásnak, két szeme jó lesz üveggolyónak,
Két keze jó lesz rakoncának, bordája jó lesz koporsónak,
Két lába jó lesz szánkatalpnak.

Angyal 2:
Gyere öreg Betlehembe!

Guba 2:
Megyek hát a Jézus születésnapjára!

Angyal 2:
Mit hoztál a Jézuskának?!

Guba 2:
Cirulám, mirulám, drága jó Jézuskám, hoztam neked tömjént mirhát!

Angyal 2:
Gyere öreg Betlehembe!

Guba 1:
Megyek hát a Jézus születésnapjára!

Angyal 2:
Mit hoztál a Jézuskának?!

Guba 1:
Cirulám, mirulám, drága kis Jézuskám, hoztam neked tömjént mirhát és aranyat!

Angyalok:

Jó volt dolga Jakabnak, mikor fiú volt.
Nyírfa, nyárfa bokrokon könnyen átugrott.
De már vénségére, jutott nagy vénségre az öreg guba.

***

Mennyből az angyal eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menve lássátok, lássátok…

***

Nosza, nosza jó gazda, eressz minket utunkra!
Az angyalok kisérője, hegyek, völgyek lángban égnek ki a Betlehembe
Ha a gazda jó volna, sódart, kolbászt is adna,
Tizessel, hússzasal jól megajándékozna.
Isten áldja meg e háznak gazdáját,
Töltse meg búzával pincés kamaráját!
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!

 

András napja ma vagyon,
eldöcögünk a fagyon,
azért gyüttünk hozzátok,
hogy egy garast adnátok.
Ha nem adtok, meghaltok,
és ránk marad portátok!