Rácine, rácine, szederinke

Rácine, rácine, szëderinke

Rácine, rácine, szëderinke,
bënne, bënne, bënne forog kis mënyecske,
nyúts, nyúts fonalat, ëgye, bëgye jó barátom,
vëdd el akit szeretesz.
Ezt szeretem, ezt kedvelem,
komámasszony lányát.
Hajdínárom, tulipánom, csapd ki a bajuszom.
Hëj, vëndi, vëndi, vëndija,
cinegemadár, gencija, uccu azta táncot,
könnyű madár járja,
cigó-rigó vadmacska, jaj de könnyen járja.
Fürdik a kácsa, fekete tóba’,
készül az anyjához Lengyelorszaszágba.
Hozd el Isten, hozd el az íródeákot,
had vetessek néki, karmintos csizmákat,
zsír mondja, zsár mondja zabolai zab szëm.
A legények regementje, igen cifra,
benne forog Sándor bácsi, igen nyalka,
hëj, libu, libuskám, fordulj ki hát Mariskám, galambocskám.

Kézfogással kört alkotnak. A kör közepén ketten táncolnak, akik a dal végén kettővel cserélnek.

Füri néni káposztát főz

Füri néni káposztát főz,
orra alá ütött a gőz.
Háré rittyom, rittyom,
háré hibe-huba,
hababádé hajlárom.

Hányja-veti fakanalát,
kihez adja Kati lányát,
háré…

Nem adja ő már senkinek,
Kálnai Győző lesz a veje,
háré…

párosító dal

Elmúlt farsang

Elmúlt farsang, már itt hagyott,
a lányoknak nagy bújt hagyott,
hozza Isten a húsvétot,
a lányoknak a vígságot.

Kikiricses rózsás pallag

Kikiricses rózsás pallag,
barna Jancsi arra ballag,
nagyon bekente a haját,
összekente inggalérját.

Varga Julcsa, édes szentem,
kimosod-e az én ingem?
Ki is mosom, kivasalom,
pici szádat megcsókolom.

párosító dal

János úr készül

János úr készül, németi Bécsbe,
lovai vannak, nyergelőbe’.
János uram üzenet, üzenetes üzenet,
nyújtsd felém a nyakadat, azt a görbe nyakadat.
Rajta, pajta, lëszakad a pajta, bent maradt a macska.

Párosan kezet fogva egymás mögé állnak, s karjukat felemelve kaput, (együttesen folyosót) alkotnak. A mindenkori utolsó pár meghajolva, egymás mögött lépkedve átbújik a karok alatt, s elöl áll meg, mint az első pár. A páros sor így állandóan előre halad.

Ispiláng, ispiláng

Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa,
rózsa volnék, selyem volnék, én is kifordulnék.
Pénz volna karika, karika,
forduljon ki Klárika*, Klárikának* lánca.

Kifordulós játék. A gyerekek egymás kezét fogva körbe állnak s énekszóra megindulnak. Forog a kör. Sorban név szerint kiéneklik a körben járókat. Akinek a nevét éneklik, az kifelé fordul, s úgy megy tovább a körben. Addig folytatják, míg mindenki kifelé nem fordult. Aztán hasonlóan megkezdik a befelé fordulást, természetesen a „forduljon be” szöveget énekelve.

* helyettesítendő név

 

A feledi piacon

A feledi piacon,
a feledi a lipitáj,
loma, zimi-zumi, tájláti,
tájtom, piacon.

Almát árul egy asszony,
almát árul a lipitáj,
loma, zimi-zumi, tajlápi,
tajtom, egy asszony.

Kérdem tőle, hogy adja?
Kérdem tőle a lipitáj,
loma, zimi-zumi, tajlápi,
tajtom, hogy adja?

Egy pár csók lesz az ára,
egy pár csók lesz a lipitáj,
loma, zimi-zumi, tajlápi,
tajtom, az ára.

Egedem-begedem, cukoda mé!
Ébe-fébe dominé.
Ékusz-fékusz bambalékusz,
eje-beje bam-busz!

A kovácsi hegytetőn

A kovácsi hëgytetőn,
integët az – unibuksz, naksz, niksz,
unibuni Gyuricá – szeretőm.

De hiába integet,
úgyse’ leszek – unibuksz, naksz, niksz,
unibuni Gyurica – a tied.

Rőfbe’ mérik a gyolcsot,
párosával – unibuksz, naksz, niksz,
unibuni Gyurica – a csókot.

Gyere, pajtás, vegyük meg,
ketten veszünk – unibuksz, naksz, niksz,
unibuni Gyurica – mi egyet.

Egyedem-begyedem tengeri tánc.
Hajdú sógor mit kívánsz?
Csak egy darab kenyeret.
Süss ki kukkanti,
te meg Jancsi, kerüld ki,
te vagy a sunyhó!