kedd, szeptember 21, 2021
János úr készül

János úr készül

János úr készül, németi Bécsbe,
lovai vannak, nyergelőbe’.
János uram üzenet, üzenetes üzenet,
nyújtsd felém a nyakadat, azt a görbe nyakadat.
Rajta, pajta, lëszakad a pajta, bent maradt a macska.

Párosan kezet fogva egymás mögé állnak, s karjukat felemelve kaput, (együttesen folyosót) alkotnak. A mindenkori utolsó pár meghajolva, egymás mögött lépkedve átbújik a karok alatt, s elöl áll meg, mint az első pár. A páros sor így állandóan előre halad.

Kikiricses rózsás pallag

Kikiricses rózsás pallag,
barna Jancsi arra ballag,
nagyon bekente a haját,
összekente inggalérját.

Varga Julcsa, édes szentem,
kimosod-e az én ingem?
Ki is mosom, kivasalom,
pici szádat megcsókolom.

párosító dal

A feledi piacon

A feledi piacon,
a feledi a lipitáj,
loma, zimi-zumi, tájláti,
tájtom, piacon.

Almát árul egy asszony,
almát árul a lipitáj,
loma, zimi-zumi, tajlápi,
tajtom, egy asszony.

Kérdem tőle, hogy adja?
Kérdem tőle a lipitáj,
loma, zimi-zumi, tajlápi,
tajtom, hogy adja?

Egy pár csók lesz az ára,
egy pár csók lesz a lipitáj,
loma, zimi-zumi, tajlápi,
tajtom, az ára.

Ispiláng, ispiláng

Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa,
rózsa volnék, selyem volnék, én is kifordulnék.
Pénz volna karika, karika,
forduljon ki Klárika*, Klárikának* lánca.

Kifordulós játék. A gyerekek egymás kezét fogva körbe állnak s énekszóra megindulnak. Forog a kör. Sorban név szerint kiéneklik a körben járókat. Akinek a nevét éneklik, az kifelé fordul, s úgy megy tovább a körben. Addig folytatják, míg mindenki kifelé nem fordult. Aztán hasonlóan megkezdik a befelé fordulást, természetesen a „forduljon be” szöveget énekelve.

* helyettesítendő név

 

A kovácsi hegytetőn

A kovácsi hëgytetőn,
integët az – unibuksz, naksz, niksz,
unibuni Gyuricá – szeretőm.

De hiába integet,
úgyse’ leszek – unibuksz, naksz, niksz,
unibuni Gyurica – a tied.

Rőfbe’ mérik a gyolcsot,
párosával – unibuksz, naksz, niksz,
unibuni Gyurica – a csókot.

Gyere, pajtás, vegyük meg,
ketten veszünk – unibuksz, naksz, niksz,
unibuni Gyurica – mi egyet.

Egedem-begedem, cukoda mé!
Ébe-fébe dominé.
Ékusz-fékusz bambalékusz,
eje-beje bam-busz!

Ma vagyon Szent Gergely püspök napja

Ma vagyon Szent Gergely püspök napja,
híres tanítónknak az ő napja.
Régi szokás szerint, megyünk Isten szerint iskolába.
Lám, a madarak is, úgy szaporodának, majd el jönnek.
A szép kikeletkor, sok szép énekszóval zengedeznek.
Lám, mi is eljöttünk, titeket megkérni, nagyon szépen,
ne haragudjatok, inkább csak adjatok a kosárba.
Hogy Isten áldása és szent adománya jószágtokon
maradjon mindvégig, világ végeztéig jószágtokon.
Dícsértessék a Jézus Krisztus!

Egyedem-begyedem tengeri tánc.
Hajdú sógor mit kívánsz?
Csak egy darab kenyeret.
Süss ki kukkanti,
te meg Jancsi, kerüld ki,
te vagy a sunyhó!

Haj, ki kisze, haj

Haj, ki kisze, haj, haj, ki kisze, haj,
haj, ki kisze kiszőce, jöjj be sódar gömbőce,
jöjj be sódar, jöjj!
Haj, ki kisze, haj, haj, ki kisze, haj.
Elrúgtam a csizmám sarkát, varrd meg kisze, varrd.
A guzsalyom talpa, ha rózsafa volna,
ha én azon fonogatnék, szint úgy csikorogna.

Virágvasárnapon, amikor vitték ki a faluból a kiszebábut, akkor énekelték.

A pünkösdi rózsa

A pünkösdi rózsa, kihajlott az útra,
én édesem, én kedvesem, szakajts ëgyet róla!
Én is szakajtottam, de elszalajtottam.
Tejbe-vajba, szép mënyecske, öleld, akit szeretsz!
Ezt szeretem, ezt kedvelëm, ez az én édes kedvesëm.
Pénz volnék, peregnék, rózsa volnék, teremnék, mégis kifordulnék.