Szőjünk vásznat

Szőjünk vásznat

Szőjünk vásznat gatyának,
gatyafának istiglic.

 

Két gyerek keresztkézfogással énekszóra megindul, ritmikusan lépegetnek, s kezükkel a szövőszék mozgását utánozzák. Ellentétesen előre-hátra mozgatják kezüket. Az „istiglic” szónál hirtelen hátrafordulnak.

Tapsi baba, tapsi

Tapsi baba, tapsi,
mit fog anyu hozni?
Piros csizmát a lábadra,
Flórika* fog futni.

* helyettesítendő név

Fehér liliomszál

Fehér liliomszál, ugorj a Dunába,
támasztd mëg magadat aranyos pálcával! (csípőre teszi a kezét)
Mëg is mosakodjál, mëg is fésülködjél! (utánozza ahogy arcot mos, ahogy fésülködik)
Törüld mëg magadat ezüst köténykébe! (kiválaszt valakit a körben, odamegy, és azt utánozza, mintha megtörölközne a kötényében)

A lányok körbe állnak, s egymás kezét megfogják. A kör közepén áll a kiválasztott lány.  Ő a „fehér liliomszál”.  Énekszóra lápegetni kezdenek, vagyis forogni kezd a kör. A kör közepén álló azt mutatja, amit a dalban énekelnek. Az lesz a következő „fehér liliomszál”, akit a dal végén kiválasztott az aktuális.

Csiga, biga, pipa

Csiga, biga, pipa, hívd ki apádot, anyádot,
mert ha ki nem hívod, kerék alá teszlek,
magos fára fölvetlek!

A házba bebújt csigának énekeljük, hogy bújjon ki a házából.

Hej, Heluskája

Lányok: Hej, Heluskája, Vendus Vendel lánya.
Lányok: Lyukas a nagy asszony bundája, rengyet-rongyot rája.
Egy lány a körből: Hej! Tilalom, tilalom, vedd el akit szeretsz!
A kör közepén álló lány: Ezt szeretem, ezt kedvelem.
Lányok: Adjon isten lassú esőt, mossa össze mind a kettőt, mind a tizenkettőt.

A lányok körbe állnak. Egy beáll a kör közepére, s együtt éneklik az ének kezdő részét, miközben forog is a kör. Az „Ezt szeretem, ezt kedvelem” résznél a kör közepén álló választ egyvalakit a körből.
Utána mindenki énekel, a körben állók páros táncba kezdenek. Elkezdenek forogni. A dal végén a párválasztó beáll a körbe, és kezdik a játékot elölről.

Bujj, bujj, zöldág

Bujj, bujj, zöldág, zöld levelecske,
nyitva van az aranykapu, átbujjatok rajta!
Nyisd ki rózsám, kapudat, kapudat,
hadd kerüljem váradat, váradat!
Szita, szita rosta, szerelem csütörtök, zabszerda.
Juliska, Juliskája, szép menyecske, hopp ide!
Ide is, oda is, Giber Gábor sálat, kendőt vett magának.
Tedd ide, tedd oda, tedd oda a sarokba!

A gyerekek kiszámolóval választanak két „kapust”, akik egymással szembeállnak, kezüket a magasban egybekulcsolják, vagy a tenyerükkel egymáshoz támaszkodnak, s így „kaput“ alkotnak. A többiek ezalatt kézfogással egymás mögé felsorakoznak és énekelve elindulnak a kapu alatt bujkálva. Amikor az ének oda ér, hogy „Juliska” – akkor a kapusok lecsukják a kaput. Aki a „kapu” alatt maradt annak éneklik tovább a dalt. A végén a kapuban maradt választ, hogy melyik kapus mögé áll be. Addig folytatódik a játék, míg el nem fogynak a gyerekek. A végén az a kapus nyer, akinél többen vannak.

Antá, tintá, sifli kompá,
tikkel-tokkal, vijjel-vajjal
fa!

“Amelikre a fa került, az lëtt a csősz, a fogó. Kergette a többit. Amelikre ráütött, az kimaradt a játékból. Aki utoljára bennmaradt, az lëtt a következő játékban a csősz.”

Góla, góla, gerlice

Góla, góla, gerlice, mér’ véres a lábad?
Német gyerëk ellőtte, magyar gyerëk gyógyítja,
góla, góla, gerlice, mëggyógyult a lábad.