Szövöm, szövöm

Szövöm, szövöm

Szövöm, szövöm szép lányomnak aranyos kendőjét,
Bécsben a festője, Budába’ a szövője.
Ihol jön egy sárga rigó, talán majd kiváltja!

Szerepcserélő körjáték.
A szereplőket kiszámolóval választják meg. Két kislány áll a körben, kendőt tartanak a kezükben. A szövés mozdulatait utánozzák, a kör menetirányával megegyezően haladnak. Velük ellentétes irányban, a körön kívül is jár egy szereplő. A dallam végén mindenki megáll, elengedik a kezüket, a körön kívül járó kislány megkérdezi a szövő gyerektől, akik a kör közepén álltak: Ki házán láttá’ bagót?
A kérdezett mond egy nevet: Piros Marién*
A körön kívül járó kislány: Váltsa ki!
A kiválasztott lánnyal páros forgó következik, a többiek tapssal kísérik. A forgás nagyon gyors, melyet a következő dallamra végeznek, „peregnek”.

Ezt a Boldogasszony kiskertje dal követte.

* helyettesítendő név

Ennek a kislánynak

Ennek a kislánynak nem jutott párja,
jaj, de megharagszik, majd máskor jut neki,
jobban iparkodik. Kácsa, kácsa, piros kácsa,
ki a párját nem találja, keressen magának!

Ezt a párválasztó, szerepcserélő körjátékot leányok játsszák.
Akit a páratlan számú játékosok közül kiszámolnak, az a kör közepére áll, a többiek sétálva körbejárnak.
A „Kácsa, kácsa…” résznél a kör közepén álló gyermek párt választ. A dallam végéig párosan forognak, táncolnak, közben a többiek tapsolnak.
Ezután – és a játék folytatása során mindig – annak kell a kör közepére állnia, akit a középső kiválaszt.

Fehér liliomszál

Fehér liliomszál,
sej ugorj a Tiszába,
sej ugorj a Tiszába.
Pörgesd meg rózsádat,
kedves violádat.
Kis kacsa fürdik
az arany tóba’,
anyjához készül
Lengyelországba.
Lengyelország,
szép virágszál,
akit szeretsz, kapd el.
Én az uram nem szeretem,
én a csókját nem kedvelem.
Az ifjúság illet engem,
barna legény szeret engem.
Bár szeretne, bár elvenne,
bár piros papucsot venne.
Gyöngy, gyöngy, gyöngy, gyöngy asszonyának,
gyöngykoszorú a lányának.
Szép virágszál, akit szeretsz, azt kapd el.
Ki az urát nem szereti,
sárgarépát főzzön neki,
jól megfőzze, paprikázza,
hogy a kórság jobban rázza.
Szekfű, szekfű a lábam alatt,
amelyik a legszebb, tőlem csókot kap.

A legények és a leányok egy nagy kört alkotnak, benn a körben egy pár táncol.

Magas hegyen

Magas hegyen felnőtt a fű ez a szegfű dupla szegfű.
Egy szege, két szege, három szege, négy szege.
Hajtás, hajma, hetven dinnye,
cserebogár hüvelyébe’,
páros késem a zsebembe’.
Súr oda, súr oda, temesvári dombra.

Kört alakítanak. Az ének vége felé a körben álló elkap egy leányt, és forog vele.

Iglice

Iglice lábú kismadár,
mi van a lábán? Selyem szál.
Kössük a Pista lábára,
rántsuk a Julcsa ágyára.

Gyerekek és leányok körbejárnak. Egy a kör közepén áll. Mikor az utolsó sorhoz érnek, a középen álló beránt egy gyereket vagy leányt a kör közepébe. Akit berántott, az marad a körben, a többiek pedig újra kezdik énekelni a dalt.

Elvesztettem

A lányok körbeállnak. Egy leány a közepén van. A kör forog, énekelnek. A középen álló megindul körbe és egyszer csak elejti a kezében lévő zsebkendőt. Aki előtt elejtette, az felveszi. A középen álló a zsebkendőért csókot kap, s most a másik áll be középre:

Elvesztettem zsebkendőmet,
megver anyám érte.
Szabad péntek, szabad szombat,
szabad szappanozni,
szabad az én galambomnak
páros csókot adni.

Körben áll

Körben áll egy kis barna,
lássuk ki lesz a párja.
Kit választ, kit szeret legjobban,
azzal forduljon gyorsan.

Ezt szeretem a legjobban,
ezzel fordulok gyorsan.
Tira-ra-rom, tira-ra-ra-rom,
ezzel fordulok gyorsan.

A lányok kezet fogva álló kört alkotnak. Egy leány a körben áll. A „kit választ”-ra választ egy valakit a körben állók közül. A második versszak éneklésekor gyorsabb párosforgót járnak. A tánc után, az eredetileg kör közepén egyedül álló lány áll be a kört alkotók közé, a másik pedig a kör közepén marad. A második versszak gyorsabb ütemű.

Fehér liliomszál

Fehér liliomszál, ugorj a Dunába!
Támasztd mëg oldalad, támasztd mëg oldalad
az arany kezeddel, az arany kezeddel.

Mosakodjál szépen, mosakodjál szépen
az arany lavórból, az arany lavórból.

Törölkezzél szépen, törölkezzél szépen
az arany törlővel, az arany törlővel.

Fésülködjél szépen, fésülködjél szépen
az arany fésűvel, az arany fésűvel.

Imádkozzál szépen, imádkozzál szépen
az arany asztalnál, az arany asztalnál.

Vedd ki violádat, forgasd ki rózsádat,
jobbról is, balról is, jobbról is, balról is.

A lányok körbe állnak, egy a kör közepén a „fehér liliomszál”, aki mozdulataival utánozza a dal szövegét. A dal végén odamegy egy leányhoz, akivel páros kézfogással fordul, majd az új játékban a kiválasztott lány megy a kör közepére.

Ispiláng, ispiláng

Ispiláng, ispiláng,
ispilángi rózsa,
rózsa volnék, piros volnék,
mégis kifordulnék.
Zöld selyem rosta,
két garas héja,
szederszemű kis Ilonka*
fordulj angyal módra!

A gyermekek egymás kezét fogva kört alkotnak, majd körbe járva énekelnek. Akinek a nevét éneklik, az kifordul, s a játék így folytatódik addig, míg mindenki ki nem fordult.

* helyettesítendő név

Lányok játszották. Két játékos kivételével kézfogással körbe álltak. A kimaradó két játékos a kör közepére ment, s ott egyik a másiknak megfogta a szoknyája alját, és oldalra húzva tartotta. Közben a kör forgásnak indult, s a gyerekek a következő versikét szavalták:

Cigóri, góri,
anyám is sigóri,
kinézött a zecskó,
zecskóze máma,
me zecske sündzi mangi,
egy kéz!

A versike végén a benti játékosok elé érő körben álló játékos kezével elvágta a szoknyát az illető játékos kezétől. Ezután a szoknyát tartó és a szoknyát kéztől elvágó játékos helyet cseréltek, s a játék a leírt módon ismétlődött.