kedd, május 11, 2021
Csólika

Csólika

Csólika borsó, vad lencse,
fekete szemű menyecske.
Nosza pap, rajtakap,
talán bizony meg is kap.

Hosszú úton jártamba,
tüske ment a lábámba.
Nosza pap, rajtakap,
talán bizony meg is kap.

A játszók két sorba állnak fel. Összefogott kezüket magasra tartják, s az egyik sor a másik sor feltartott karjai alatt kígyózva bújik át, „sövényt fonnak”. Azután a másik sor bújik.

Iglice

Iglice szívem, iglice,
aranyos lábú bakkecske,
a vár mellett jártomba,
tüske gyukott lábomba.
A cigányok sátorának
meggyulladt a hátulja,
benne igett a vajda,
vajdánénak két lánya,
piros bársony topánba’,
iglice szívem, iglice.

A leányok kézfogással kígyózó vonalban körüljárnak három leányt, akik háromszög alakban guggolnak. Egy leányka a körön kívül, kettő belül esik. A dallam ismétlésekor a járkáló sor irányt változtat. Amikor a sor első tagja utoléri a sor utolsó tagját, bezárják kézfogással a sort.

Itthon vagy-e, hidas mester

– Itthon vagy-e, hidas mester?
– Itthon vagyok, ipp most jöttem!
– Eressz átal a hídadon!
– Nem eresztlek, mer’ elszakad!
– Ha elszakad, megcsináljuk!
– Mivel tudnád, megcsinálni?
– Győri gyönggyel, gyöngyharmattal!
– Honnan veszel győri gyöngyöt, gyöngyharmatot?
– Isten adja jobb kezéből. Átmehetek rajta!

A általában 8-10 éves leányok játszották. Fiúk csak ritkán vegyültek közéjük.

Hidas-kapus játék. Két játékost kiszámolóval kiválasztanak, vagy csak megegyeznek, hogy ki lesz a játékkezdő, a „hidas mester”. A két kiválasztott játékos összefogott kézzel áll, hidat tart, szemben állva a kötetlen formában elhelyezkedő játékosokkal.
A játék első részében dalos párbeszéd hangzik el közöttük, majd annál a résznél, hogy „bújjatok rajta”, kaputartásba emelik a kezüket és kezdődik az általánosan ismert kapus játék.

Kézfogással, kígyóvonalban haladnak a gyerekek a kapu alatt és a kapu körül. A dallam végére lezárják a kaput, és akit belefogtak, az választhat aranyalma vagy aranykörte között – a kapusok előzetesen megbeszélték egymással, melyikük melyik.

Amikor a játékosok mind elkelnek, akkor az ún. húzás következik. Egy kijelölt vonalon igyekszik az egyik csoport a másikat áthúzni, és amelyiknek sikerül, az a győztes.

Körtefán

Körtefán terëm a piros meggy,
feleségem van nekem csak egy.

De mikor még ez az egy is sok,
előbb-utóbb sírba vinni fog.

Furcsa Isten teremtése ő,
reszketek, ha közelembe jő.

Gondoltam már, hogy megverem én,
bírok vele, hiszen olyan vén.

Három ízben volt már félig holt,
jaj, istenem, de jó kedvem volt.

És az ördög mégsem vitte el,
olyan rossz, az ördögnek sem kell.

Nagyobb leányok páronként felállnak, egymással kezet fognak, és kaput tartanak. Ének közben az utolsó pár, majd a többi, a mindenkori utolsó pár a többiek feltartott keze alatt előre bújik, és kb. egy lépésre, az első pártól feláll, feltartott kézzel. A párok egymás után bújnak.

Gyerünk hidat csinálni

Kiválasztjuk a hidasokat, vagyis azt a párt, akik a hidat tartják, majd párosával oszlopba állunk, és megfogjuk egymás kezét. Szemben állnak a hidasok magasra emelt kézzel. A csoport kezdi az éneklést, a hidasok folytatják:

Csoport: Gyerünk hidat csinálni, haja, gyöngyöm, haja!
Hidasok: Minek néktek az a híd, haja, gyöngyöm, haja!
Csoport: Nékünk azon átjárni, haja, gyöngyöm, haja!
Hidasok: Miből lesz a híd lába, haja, gyöngyöm, haja!
Csoport: Két szál rozmaringból, haja, gyöngyöm, haja!

Ekkor a csoport elindul a híd felé, majd átbújuk alatta. Közben mindenki énekel:

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,
nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta.
Nyisd ki aranykapudat,
hadd kerüljem váradat,
liliomszál.

A végén a hidasok lecsapják a kezüket és kettőt levágnak. A következő játékban azok lesznek a hidasok.

Le-le-lefolyik a Tisza

Le-le-lefolyik a Tisza,
nem folyik az többé vissza,
rajta van a babám csókja,
ha sajnálja, vegye vissza.

Nagy hó esett a Tátrába’,
nagy szerelem van egy lányba’.
De még nagyobb a legénybe’,
megcsókolja a sötétbe’.

Hej, vári, vári

Hej, vári, vári, Egri vári,
jártatjuk a kedvesével, kívánjuk, hej, vári.

Párosával egymás mögé oszlopba állunk, a párok egymással szembefordulva összefogják mindkét kezüket. Az összekulcsolt kezeken egy kisebb lány sétál végig, aki a lányok fejére támaszkodva egyensúlyoz. Akinek a kezén már átlépett, azok az oszlop két oldalán előreszaladnak, és az elején ismét összekapaszkodnak. Ilyenformán akármilyen hosszan tudunk sétálni. Közben folyamatosan énekeljük.

Kivirított a fehér szilva fa

Kivirított a fehér szilva fa,
de a szivem mind elhervasztotta,
nemsokára én is elhervadok,
katona a babám, örökre elhagyott.

Új vár, új vár

Új vár, új vár, fényes vár,
borsos kapitányka,
megyek bátor jó vitéz,
megyek hídon által.

A leányok böjtben, vasárnap délutánonként az utcán sorba állnak, kezet fognak. A sor egyik végén álló két leány feltartja kezét, kaput alkot, a sor másik vége az énekre megindul és átbújuk.

Zöld, zöld, zöld ág

Zöld, zöld, zöld ág, zöld levelecske,
nyitva van a városkapu, által bújhatsz rajta.