Moldvai konferencia Budapesten – Szimpózium a Hagyományok Házában

2023 március 10.

Moldvai néptánc Budapesten… és Moldvában címmel rendez konferenciát a Hagyományok Háza a Corvin téri székházában. A részleteket Varga Máté szervező, az Intézmény munkatársa foglalja össze.

„A mostani találkozót az elmúlt évben rendezett Moldvai népzene Budapesten című sikeres konferenciánk alapozta meg. A cím is utalt rá, hogy a moldvai népzenét a táncházi gyakorlatban kívántuk bemutatni. Ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt évtizedek alatt a moldvai népzenével foglalkozók is felfejlődtek a többi táncházas zenei körök mellé. Az érdeklődők-résztvevők már akkor felvetették, hogy az összejövetel nyomán a moldvai táncokról is szükséges lenne egy tudományos találkozót rendezni. Nyitottak voltunk a folytatásra, aminek eredménye a március 16-i konferencia.

A cím ismét kifejező: Moldvai néptánc Budapesten… és Moldvában. Azzal is szeretnénk foglalkozni, hogy a fővárosi és más városokban bevett táncházas gyakorlat, ami az urbánus körökben meghonosodott és önálló életre kelt, hogyan hatott vissza az eredeti, származási közegre. Érdekes maga a kérdésfelvetés, hiszen Moldvában is a felgyorsuló világban rohamos a változás: a falusiak – a populáris kultúra hatására – már nem feltétlenül szerveznek hagyományos táncalkalmakat. Örvendetes viszont, hogy a hagyományőrzés ott is egy tudatosabb irányba fordult: az itthoni táncházas gyakorlatot átveszik. Az adaptációnak természetesen lehetnek előnyei és hátrányai, amiket érdemes egy szimpóziumon megvitatni.

A tavalyi – a Hagyományok Házára jellemző – speciális konferencia-megoldásokkal idén is szeretnénk élni: nemcsak frontális, előadó-központú előadások sorozatát nyújtjuk, hanem az interaktivitásnak, a vitának is teret szentelünk. Ezek a munkaformák a délutáni programban már általánossá válnak. Egyik eleme a tavaly már nagyon népszerű World Café, aminek során sok emberrel tudunk egyszerre hasznos vitát folytatni. Az egyes asztalnál ülő moderátorok, ahogy mi hívjuk őket ’asztalgazdák’ összesítik a csoportok véleményét, amit egy nagy közös értékelésen ismerhetnek meg a jelenlevők. A vitaszínház egy másik, drámapedagógiás munkaforma: egy jelenet bemutatását követően a moderátor a jelenlévők véleményét tudakolja.

Idén is számítunk az elmúlt évi konferencia résztvevőire és újabb, a szakmához kötődő jelentkezőkre, műkedvelő táncházasoktól a táncpedagógusokon át a néprajzosokig, táncantropológus kutatókig. Természetesen Moldvából is érkeznek előadók és vendégek, a délelőtti előadók többsége például a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének munkatársa.”

Részletes információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/moldvaikonferencia2023

Módosítás dátuma2023. március 13.