Pályázati felhívás Páva Népi Előadó-művészeti Minősítésre

2020 szeptember 9.

Jelentkezési határidő2020. szeptember 28. 12:00

Az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a Hagyományok Háza a népi előadó-művészeti alkotások minősíttetésére és népi előadó-művészeti minősítő cím elnyerésére felhívást tesz közzé.

I. A MINŐSÍTÉS KRITÉRIUMAI

A népi előadó-művészeti alkotások minősítésére a Hagyományok Háza főigazgatója minősítő zsűrit kér fel. A zsűri véleményezi a minősítés céljából benyújtott alkotásokat.

Az alkotás meghatározása szakáganként eltérő.

Tájékoztató az alkotások meghatározásáról

Az alkotás a minősítés során Nagy Páva vagy Páva besorolást kaphat. A minősítés kritériumai: a szakmai, művészeti megvalósítás és a népi előadó-művészet továbbéltetésében, a magyar nemzeti, illetve magyarországi nemzetiségi kulturális identitás erősítésében, a kulturális érték- és mintaközvetítésben betöltött szerep, a népművészeti hagyományok őrzésének komplexitása, az előadóművészi színvonal és a folklorisztikai hitelesség.   

Nagy Páva minősítési besorolást kap az a népi előadó-művészeti alkotás, amely egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értéket képvisel, magas színvonalon jeleníti meg a magyar, illetve valamely magyarországi nemzetiség népművészeti hagyományait, a hagyományos stíluselemeket és technikai megvalósítása, előadói színvonala és folklorisztikai hitelessége kifogástalan.

Páva minősítési besorolást kap az a népi előadó-művészeti alkotás, amely esztétikai és technikai szempontból is színvonalasan, folklorisztikailag hitelesen jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.

II. PÁLYÁZÓK KÖRE

A kérelmezők népzene, néptánc és népmese szakágakban adhatják be kérelmüket, hagyományőrző, revival amatőr és hivatásos kategóriában, az alábbi korhatári megkötésekkel:

Néptánc:

1. Néptáncos szólista / táncospár kategória, alsó korhatára: betöltött 18. életév. (Táncospárok esetében is személyenként szükséges a kérelem adatlapok kitöltése!)

2. Hagyományőrző néptáncos szólista / Hagyományőrző néptáncos táncospár kategória, alsó korhatára: betöltött 18. életév. (Táncospárok esetében is személyenként szükséges a kérelem adatlapok kitöltése!)

3. Amatőr néptáncegyüttes kategória, alsó korhatára: felnőtt amatőr táncegyüttes esetén betöltött 18. év. Több korcsoportban működő néptánc műhelyek esetében az alkotás felvonultathatja az együttes több korosztályát, amennyiben az egy egész, szerkesztett mű marad. Ebben az esetben az alkotással a műhely pályázik.

4. Hivatásos néptáncegyüttes

5. Hagyományőrző néptáncegyüttes kategória, alsó korhatára: nincs megkötés

6. Gyermek néptáncegyüttes kategória, korhatári megkötése: 9-17 év között

Népzene:

7. Népzenei együttes kategória, alsó korhatára: betöltött 14. életév

8. Hagyományőrző népzenei együttes kategória, alsó korhatára: betöltött 14. életév

9. Népi énekegyüttes kategória, alsó korhatára: betöltött 14. életév

10. Hagyományőrző népi énekegyüttes kategória, alsó korhatára: betöltött 14. életév

11. Hangszeres szólista kategória, alsó korhatára: betöltött 18. életév

12. Hagyományőrző hangszeres szólista kategória, alsó korhatára: betöltött 18. életév

13. Népi énekes szólista kategória, alsó korhatára: betöltött 18. életév

14. Hagyományőrző népi énekes szólista kategória, alsó korhatára: betöltött 18. életév

Népmese:

15. Mesemondó kategória, alsó korhatára: betöltött 18. életév

Az korhatártól eltérés csak csoportos jelentkezők esetében lehetséges, azzal a megkötéssel, hogy a társulat legfeljebb 20%-át kitevő tagok lehetnek idősebbek vagy fiatalabbak, és legfeljebb két évvel.

III. A KÉRELEM (PÁLYÁZAT) BENYÚJTÁSA

1. online adatlap

Az alkotás minősítését kérelem benyújtásával kell kezdeményezni. A kérelemonline pályázati adatlapon nyújtható be, emellett a kitöltött kérelmet postai úton is be kell küldeni.

Postacím: 1251 Budapest, Pf. 23.

ONLINE ADATLAP

2. szolgáltatási díj

Az alkotások minősítésének igazgatási szolgáltatási díja alkotásonként 1.500 Ft.

Tájékoztató a befizetés módjától

A kérelem benyújtásának határideje: 2020. szeptember 28., hétfő 12.00 óra

3. videómelléklet

A kérelemhez mellékelni kell a szakáganként meghatározott terjedelmű és tartalmú videómellékletet.

Tájékoztató a videómelléklet kritériumairól és benyújtás módjáról

A videón megküldött alkotások alapján a zsűri dönt arról, hogy melyik alkotásokat engedi tovább a színpadi bemutatóra, és melyeket utasítja el. Az elutasított alkotásokról az elutasítás szakmai indoklását a kérelmező e-mailben megkapja.

IV. SZÍNPADI BEMUTATÓ

A színpadi bemutató alkalmával a videón előzetesen megküldött alkotások közül csak azt vagy azokat kell bemutatni, amelyek minősítését kéri a kérelmező. Az egyes szakágakban eltérő a színpadi produkciók követelményrendszere.

A zsűrizés szempontrendszere

A bemutatót követően a zsűri szóban is értékeli a bemutatott alkotásokat, jegyzőkönyvet készít, és kiosztja a Nagy Páva, illetve Páva minősítéseket.

A színpadi bemutatóhoz a Hagyományok Háza műszakot, színpadbejárási lehetőséget, emellett igény esetén a táncos produkciókhoz zenekart biztosít.

V. A SZÍNPADI BEMUTATÓ HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA:

Hagyományok Háza, Budapest, 2020. november 14-15.

Budapest, 2020. augusztus 14.     

                                                                                        Hagyományok Háza

                                                                                                   főigazgató

Kapcsolódó oldalak:

Gyakran ismételt kérdések

Az online adatlap adattartalma

Alkotás meghatásozása

Szolgáltatási díj befizetésének módja

Videómelléklet kritériumai és feltöltésének módja

Tájékoztató a zsűrizés szempontrendszeréről

További információ:

Népművészeti Módszertani Műhely

minosito.pava@hagyomanyokhaza.hu

+36 1 225 6019

További információk a Minősítőről: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/3269

Módosítás dátuma2020. szeptember 9.