Néprajzi gyűjtések, kutatások

Prózai népköltészeti gyűjtés – néprajzi gyűjtő- és kutatómunka, adattárépítés

2018 január 8.

Terepkutatás:

– prózai népköltészeti gyűjtés a Vág-Garam köze magyarlakta településein

– Ortutay Gyula 1956-os mesegyűjtésének és mesemondóinak emléke Zoborvidéken

– Kocsis Győző, (Vágkirályfa, Mátyusföld) repertoárjának filmes dokumentálása

Kutatómunka: Zoborvidéki kéziratos mesegyűjtések felkutatása és feldolgozása (ELTE BTK Folklore Tanszék Folklore Archívuma, Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára)

Adattárépítés: A Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum digitális adatállományának gondozása és bővítése

Módosítás dátuma2018. május 24.