RENDEZVÉNYEK KÁPRÁT-MEDENCE-SZERTE A KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSÉÉRT – BEFEJEZŐDÖTT AZ OTTHONRÓL HAZA PROGRAM

2021 június 29.

Sikeresen lezajlott a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Otthonról haza projektje, amely a Kárpát-medencei kulturális kapcsolatok bővítését és a helyi kulturális identitás erősítését tűzte ki célul. A 2018 januárjától 2021 március végéig tartó projektidőszakban 282 program valósult meg több száztelepülésen, közel 14 ezer látogató részvételével a Széchenyi2020 program keretében a 660 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően, melyet az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított.

Az Otthonról Haza projekt teljes mértékben illeszkedik a megvalósító szervezetek által képviselt célokhoz, és több évtizedes múltra visszatekintő tevékenységeikhez.

A nyertes pályázat programjai között szerepeltek roma fiatalok számára szervezett ifjúsági közösségfejlesztő tréningek, regionális bábműhelyek, a filmkészítés rejtelmeibe bevezető táborok, valamint népművészeti táborok is. Továbbá fiatal értékőrök továbbképzése, regionális értéknapok, népzenészeknek szóló mesterkurzusok, kézműveseknek szóló kísérletező műhelyfoglalkozások, szakmai tapasztalatcserék, tudásbővítés, a jó gyakorlatok megosztásának elősegítése a közművelődési, kulturális, művészeti területen tevékenykedő szakemberek és laikusok között, kulturális csereprogramok, szakmai konferenciák, tanulmányutak kézműves közösségeknek, fesztiválok, népmesemondó versenyek, kiadványok. Mindezek mellett nemzeti kulturális és irodalmi értékek népszerűsítését szolgáló programok, rendezvények, muzeológiai értékek megőrzéséhez, népszerűsítéséhez kapcsolódó tevékenységek, mentorprogramok, kutatómunkák, tudás- és tapasztalatcserék, workshopok és egy népmese applikáció létrehozása is.

A célok eléréséhez alkalmazott eszközrendszer többek között a közösségépítés, a hálózatosodás, a hagyományőrzés, az értékfeltárás és -megőrzés, az identitástudat erősítése, a kulturális gazdaságfejlesztés, a fiatalok aktivizálása és az élethosszig tartó tanulás volt.

A megvalósult rendezvények a hagyományőrzés, kultúraközvetítés, tudásátadás és határon túli együttműködés jegyében a Magyarország vidéki helyszínein, egynéhány program pedig Szlovákia és Románia magyarlakta településein, valamint a koronavírus járvány okozta körülményekhez alkalmazkodva online zajlottak.

A projekt abban különbözik a legtöbb hasonló pályázati keretből megvalósuló aktivitástól, hogy nem egy kizárólag egymásra épülő programokból álló sorozat, hanem egy színes programcsomag volt, melynek voltak olyan elemei is, amelyek egymásra épültek. A rendezvények egyrészt a civil társadalmat, másrészt a szakmai résztvevőket szólították meg.

A pályázati támogatás lehetőséget adott a tevékenységek országos és határon átnyúló komplex kiterjesztésére, megsokszorozására és segítségével nagyobb számban jutottak el Magyarország kevésbé fejlett régióiban élőkhöz. A vidéki programok jelentősége, hogy olyan közösségek számára is lehetőség nyílt a részvételre, akiknek korábban – a lakhelyüktől való nagy távolság vagy az információ hiánya miatt – az ilyen rendezvények látogatása nehézséget okozott. A programokat helyi szervezetek közreműködésével valósították meg, amelyek helyismeretük és lokális beágyazódásuk, közösségépítő szerepük által képesek lesznek a későbbiekben is fenntartani az eredményeket.

A sokszínű összeállításnak célja volt, hogy minden korosztály megtalálhassa az érdeklődésének megfelelő lehetőségeket, ezzel elősegítve kapcsolódásukat, aktív részvételüket a rendezvényeken.

A támogatásnak köszönhetően a rendezvények ingyenesen voltak látogathatók, így tárva szélesre a kapukat a lakosság előtt, ami a családosoknak és a fiataloknak – önálló jövedelemmel nem rendelkezőknek – jelentett nagy segítséget és ösztönző erőt.

A levont tapasztalat, hogy azok a programok, amelyek interaktív elemekre épültek, nagyobb érdeklődést váltottak ki. Ilyen például a Hagyományok Háza által szervezett Kárpátmedencei Táncházzenészek Találkozója, amely 2018-ban Ópusztaszeren, 2019-ben Nyíregyházán került megrendezésre. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége részéről például a Nemzetközi kispalóc kézműves tábor Tarnamérán, mely a kézművességet és a folklórt szerető gyermekek identitástudatának megőrzésében, megerősítésében könyvelhet el sikereket. A tábor tematikája a népi kismesterségek játékos formában való megismertetése volt, mely keretében gyerekek népi kézműves technikákkal ismerkedhettek meg. A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. esetében a Dél-dunántúli Regionális Értéknapok voltak a leglátogatottabb rendezvények, melyeket a járvány előtt személyes jelenléttel, a járvány ideje alatt online módon rendeztek meg. A színes szakmai és kulturális programok közel 1200 fő bevonásával kerültek megrendezésre, melynek köszönhetően szorosabbra fűződött Baranya, Somogy és Tolna megye együttműködése és reményeik szerint hagyománnyá válik évenkénti találkozójuk.

A projektről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el:

www.hagyomanyokhaza.hu/EFOP2018-2020/

Kapcsolat: Adonyi Adrienn – 06/30 487 5131 – adonyi.adrienn@hagyomanyokhaza.hu

Módosítás dátuma2021. július 8.