Táncos Pátria – A Hagyományok Háza DVD kiadványa

2019 szeptember 17.

Több mint két évtizede indult el az Utolsó Óra program, az ezredforduló legnagyobb szabású népzene- és néptánc-gyűjtési vállalkozása. A Hagyományok Háza Új Pátria kiadványa e szerteágazó munka erdélyi táncgyűjtéseinek metszete.

A Hagyományok Háza Új Pátria, az Utolsó Óra program erdélyi táncgyűjtéseiből címmel kiadványt jelentetett meg a projekt erdélyi táncgyűjtéseinek videoanyagaira alapozva. Az informatív, szép kiállítású kiadvány tanulmányokat és egy háromórányi táncfelvételt tartalmazó DVD-t foglal magába, mely méltó a nagy elődök törekvéseihez.

Magyar és angol nyelven összegzi az Utolsó Óra program és az Új Pátria sorozat lényegét, a DVD tartalmát pedig részletesen, de tömören jellemzi. A videoanyag nemcsak szakembereknek, de a téma iránt érdeklődő néptáncrajongóknak is élményt nyújt; több mint húsz faluból, az Erdélyben élő javarészt magyar, kisebb számban a román és cigány népesség adatközlőinek táncait teszi közkinccsé. Szabványos DVD-ként számítógépen és DVD-lejátszón is olvasható. Elindításakor az adott anyagot – az 1913-as megyebeosztást követve – Alsó-Fehér, Csík, Kis-Küküllő, Kolozs, Maros-Torda, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos vármegyék neveit feltüntető főmenüből lehet elérni. Innen továbblépve választhatók a falunevek, és olvashatók az onnan származó táncok és az azokat bemutató falusi hagyományőrző táncosok nevei. 

Az Utolsó Óra elindítása immár történelem. A Fonó Budai Zeneház 1997-2001 között Kelemen László kezdeményezése alapján adott otthont a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb szabású Kárpát-medencei népzenegyűjtési programjának. Ezen időszak alatt 112 csoporttal 1250 órányi anyagot, és mintegy 23 ezer dallamot rögzítettek a szakemberek. Az Utolsó Óra négyéves munkája az erdélyi szervezéssel kezdődött: 46 zenekar érkezett a magyar fővárosba. A vendégek a nem hivatásos zenészek soraiból kerültek ki, „adatközlők” voltak. Az zenekarokhoz általában egy-két táncospár is társult: a velük készített felvételekből válogatott a jelen kiadvány szerkesztője. Az Utolsó Óra elnevezés Bartók Bélától ered, aki 1907-ben gyergyói gyűjtőkörútjáról írott levelében jellemezte az ottani, népélethez kapcsolódó zenekultúrát, és saját gyűjtőmunkáját az utolsó órában elvégzettként értékelte.

Az Új Pátria sorozat immár 68 audio-CD-nyi válogatást számol, a jelenlegi kiadvány az első DVD.Az elnevezés is szimbolikus, a harmincas évek végétől a háborús évek közepéig a Magyar Rádió és a Néprajzi Múzeum gondozásában megjelent Pátria-lemezsorozatra utal. E korszakalkotó kiadványsorozatból mintegy 125 lemez szolgálta a népzene népszerűsítésének ügyét. A kezdeményezés tudományos értékét 1938-ban Lajtha László így foglalta össze: „Ahogy nem elégséges a tárgyakat lefotografálni, hanem meg kell őrizni azokat eredeti mivoltukban, úgy kell minden múzeumnak grammofonlemezen megőriznie a zenei ethnológiai és nyelvi emlékeket és hangosfilmen a táncokat, szokásokat, zenés mozgásokat.”

Az Új Pátria, az Utolsó Óra program erdélyi táncgyűjtéseiből DVD a Hagyományok Háza gondozásában jelent meg.

Szerkesztő: Sztanó Hédi

Egyéb információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/webaruhaz/termek/az-utolso-ora-program-erdelyi-tancgyujteseibol

Módosítás dátuma2019. szeptember 17.