Néprajzi gyűjtések, kutatások

A zempléni szórványmagyarság prózaepikája – néprajzi gyűjtő- és kutatómunka

2018 május 24.

A kutatási program célja Magyar Zoltán és Varga Norbert 2013 és 2014-ben végzett prózai népköltészeti gyűjtéseinek tudományos igényű feldolgozása. E néprajzi viszonylatban szinte ismeretlen kistáj 12 településén végeztek terepkutatást, a gyűjtött anyag feldolgozása ezidáig nem történt meg. A tervezett kiegészítő gyűjtéseken kívül, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményében és a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában található legenyei és toronyai népmeseanyag is feldolgozásra kerül. Terveink szerint e kutatási programot összekapcsoljuk a Hagyomány képekben elnevezésű projekttel, melynek célja a térség magyarlakta falvaiban található néprajzi vonatkozású archív fényképanyag felkutatása, digitalizálása és adatolása lesz. A kutatási program befejezését a feltárt fénykép és prózai népköltészeti anyag sajtó alá rendezése fogja jelenteni.

Módosítás dátuma2018. május 24.