Néprajzi gyűjtések, kutatások

A Gömöri pásztorok zenei hagyományainak kutatása. A Barsi és Nyitra-vidéki magyar szórványok népzenei hagyományának kutatása

2018 május 24.

A felvidéken, a néprajzi gyűjtéseken résztvevő munkatársak szakmai erőfeszítései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szlovákiai magyar tájegységek folklórjának értékei az elmúlt húsz év során szervesen beépültek nem csak a felvidéki, de a magyarországi népzenei-és néptáncmozgalom munkájába is. Ma már azonban világosan látjuk azt is, hogy egyes tájegységeink népművészetének értékei gyakran csak egyetlen hagyományőrző előadó éneke, tánca, vagy hangszerjátéka alapján épültek be a táncházak, illetve az együttesek munkájába.

Ezek az eredmények kijelölik a terepmunka további feladatait is. A gyűjtés során felhalmozódott adatok tükrében világosan látható, mely területekről szükséges pótolni a hiányzó adatokat, mely gyűjtések anyagát szükséges kiegészíteni, illetve igazolni az elvégzendő referencia-vizsgálatok keretében. Az eredményeket értékelve ma már azt is fel tudjuk mérni, hogy az eddigi gyűjtőtevékenység a felvidék hagyományos kultúrájának feltérképezése során hol hagyott üresen fehér foltokat, illetve, hogy a munkánkban hol és milyen aránytalanságokat kell (amíg és ahol még lehet) ellensúlyozni. A felsorolt szakmai érvek mentén, az elkövetkező időszakban „Fehér Foltok” elnevezéssel szakmailag koordinált, összehangolt gyűjtési akciót kívánunk indítani

Módosítás dátuma2018. május 24.