Néprajzi gyűjtések, kutatások

Mátyusföldi népmesegyűjtés

2018 május 24.

A szlovákiai magyar tájegységek folklórjának kutatása során a prózai népköltészet csupán érintőlegesen kapott helyet. Az e tekintetben „terra incognita”-nak számító Mátyusföld prózaepikájáról csak szórványos adatokkal rendelkezünk.  A 2018 folyamán megvalósuló kutatási programunk feladata Mátyusföld népmesekincsének feltárása, egyrészt recens gyűjtések megvalósításával, másrészt a már létező források feltárásával. Célunk az előző gyűjtéseink során megismert elbeszélők meserepertoárjának rögzítése és lejegyzése, valamint Mórocz Károly 1970-es években gyűjtött anyagának felkutatása és rendszerezése. Kutatásunk további tervezett helyszínei a somorjai Bibliotheca Hungarica (Bakos József kéziratos folklórgyűjtésének tanulmányozása), valamint a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívuma és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének Adattára.

Módosítás dátuma2018. május 29.