kedd, július 27, 2021

Akkreditált képzés óvodák és általános iskolák pedagógusai részére.

A Hagyományok Háza képzései közül kettő lett akkreditálva Szlovákiában. Ebből az egyik a Játék és tánc (Szlovákiában Népi játékok és néptánc az óvodában és iskolában néven lett akkreditálva), melynek célja, hogy a 60 órás képzés során a pedagógusok megismerkedjenek a néptánc alapjaival, a népi játékok átadásának módszertanával, a megszerzett tudásukat képesek legyenek alkalmazni az óvodai és iskolai nevelőmunkában, tanórákon vagy szakköri foglalkozásokon, illetve, hogy általános tájékozottságra tegyenek szert a néprajz alapjaiból, a tájegységek, népcsoportok, jeles napok és ünnepi szokások témaköréből, táncfolklorisztikai alapismeretekből.

A 2018-as évben a Comenius Pedagógiai Intézettel és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével együttműködve Szlovákia különböző pontjain lesz elindítva a képzés.

Módosítás dátuma2019. március 14.