Kondorosi Vásár Gellén

Kondorosi Vásár Gellén

2019 október 19.,
Helyszín : Egyházgelle (Holice)

Esemény részletek


Időpont: 2019. október 19-20

Helyszín: Gelle

 

“Aggyonisten mindenkinek, fiatalnak, vénnek, táncoslábúnak, leselkedőnek! Gellei kisbíróként gyüttem, hogy mondandómot itten elmondhassam most elsőízben, oszteg majd még két kidobullás alkalmával. A muzsika csöndűjjön el, a mormullás meg halkújjon, mer csak eccer mondom el!
Közhírré tétetik és juttatik mindenki tudomására, hogy Gelleszél kisbírójainak eggyöntetű és ki nem kezdhető döntésének értelmében Mindszent havának 19-dik napján, azaz, október hónap 19. napján megrendezésre kerül az Kondorosi Vásár, aminek az pósfai piactéren, illetőleg a kultúra házában talátunk helet. A díli harangszó előtt két órávul, azaz 10 órakor nyissa ki kapuit a Kondorosi Vásár és pontban ekkor indúll egy pöfögő és csilingellő kisvonat minden falurészbe, hogy a vásározni vágyókat összeszeggye és elszállíjja űköt az helyszínre, ahol gyomrot és egyéb más belső szervet nem kíméllő parasztreggelivel, lelket melengető, meg szívekbül nótát fakasztó megforralt borral, meg asszonykergető ágyaspálinkával várják majd őköt. A fehírnípek ezen a kiemelt napon fazekak körül ne sündörögjenek, a vásárbo bőven lesz ellátmány, katlanyokba, meg üstökbe főzött kaszáslevesek, lepínyek, rítesek, lássotok csudát, még ollanok is talának majd ínyükre valót, akiknek a gyomra nem veszi be a húst. Meg minden más is lessz. Fonyottkosarak, csuprok, szűzleány nyakába gyöngykaláris, asszonykézbe csatosimakönyv, pulyáknak meg fajátíkok. Mízeskalács a kedvesnek, ciroksöprű a banyáknak. Vásárfiának a tükrös mízeskalács mellé meg haza lehet vinnyi majd a Gelleszílli falvak borát palackba csukva. Elmondom ezek neveit, hogy tuggyák előre, mit kerressenek. Csak a vásárbo lehet majd hozzájutnyi a zamatos Óggellei kackiásbajuccho, a karcos Beketfai legényeshe, az Gellei kalapemelgetőshö, ami úgy csurog le a szomjas torkokon, mint a budafai kanális Nagylúcsé felé. A pócokra kerül majd a Pósfai hörpintsdle, meg a Cséfai csalfacsókos, a Kisbudafai búfelejtős, meg a Nagybudafai hazavárlak. Mer ugye van a mondás, innyi aztot kő, mert aki sokat iszik, azt a temetőbe viszik, de aki sose iszik, azt is ám oda viszik! Ezír, meg azír, hogy legyen ebbe a faluba rendes gyerekszaporulat, jóféle vörösbort is palacka zártunk a vénasszonyok nyarakor, mégpedig a zamatos ízes, Kondorosi Szűzleánykergetőst, amit szintén lehet majd kapnyi. Errül én, mint az kondorosi kisbíró csupán annyit mondannék, ha hörpint belülle a fírfiember, meg a fehírníp, nem köll majd a gelei bágerig hajszúnyi senkitse, megáll az majd magátul a Foratag szíllin, nos ha gyihossabb, vissza is kérdez majd, ugyi illenkor már nem szúr a szóma? Nos, eztet csak magamtú mondottam, sallát tapasztalatbú.
Az vásár napján keressük a gelleszíl legomlósabb kenyerit, ezír felszóllítsuk a falurészek kisbíróit, hozzák el a foszlós fehérbelű házi kenyerüket, hogy aztot ottand megkóstuljuk és döntés szülessen arrul, mellik a legjobb. A vásár egész nap tart mindenféle mutatvánnyal meg hókuszpókusszal, dénomdánommal, mulatozással, zokog majd a hegedű, meg feszül a cimbalomhúr. Cigányasszony jósúll majd azoknak, akik nemtuggyák hunnanhová ippen, akik meg tunnák, de nincsen kivel, azok lyány- meg legínyvásáron szerezhetik be a vásárkor a párjukat, mer azisleszám! Úgyhogy annyit mondok, tintaceruzával jegyezzík föl a naptárbo Mindszent havánok 19.napját. Aki meg virtuálissan íll, meg csudamasinákba bámul, az lesse aztat szorgalmassan, mer mindenrül hírt adunk, ahogyan az illendő. Ellőtte még útrakéll a pereputty, a Pósfa zenakar, Ödön, Mári, a falu szüze, a kisbíró, meg a banyák, hogy elvigyík a hírt minden falurészbe. No, ennyi! Ha mindent megtuttak, nincsen más dógom, mint hörpintennyi a nagy hírre, eztet tegyék maguk is, jóemberek, meg szépasszonyok! Nyugodalmas szép estét kívánok mindenkinek, a lyányoknak táncos lábokot, az férfiembereknek soha ki nem fogyó borospoharat, a pityókás vénasszonyoknak meg azt, nízzenek a hátuk mögé, ha hazafelé szaporáznak, mer az ördög sohase aluszik ebbe a ménkű nagy faluba, de níha még az özvegyemberekse! További jó mulatást Isten áldásával!”

A gellei kisbíró elsőízben kidobolt mondandója a gellei Turul vendéglő udvarán.

TelepülésGelle [Holice]
Módosítás dátuma2019. szeptember 25.