Hagyományőrzők éves csúcstalálózója – A Hagyományok Háza Hálózat fóruma Sóstón

2023 április 25.

A Hagyományok Háza Hálózati Találkozóját idén a Sóstói Falumúzeumban tartotta 2023. április 19-20-án. A szimpózium részleteit Vörös Zsuzsanna közművelődési szakember, az esemény egyik szervezője foglalta össze.

„A Nyíregyháza melletti Sóstói Falumúzeum adott otthont a Hagyományok Háza ötödik Hálózati Találkozójának. Az esemény főszervezője az egyik hálózati partnerünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület volt.

A találkozó vezérfonala a Hagyományok Háza átalakulásának koncepciója volt, amit Both Miklós főigazgató vázolt előadásában. Az Intézmény első embere a szervezeti változást egy mátrixrendszerhez hasonlította, amit számos külföldi kulturális intézménynél, így a brit közszolgálati műsorszolgáltatónál, a BBC-nél is eredményesen alkalmaznak. Ebben a munkacsoportos szervezési struktúrában a hálózatnak egy ’konnektor’ szerepet szán, amivel – a közös célok elérése érdekében – az Intézmény ’kinyújtott kezeiként’ eredményesen tudnak csatlakozni a Hagyományok Házához. Elképzelése szerint e hálózat bővülne, s feladatköre is kiszélesedne. A partnerségnek különösen fontos eleme a szakmai fejlesztés, a kapott támogatásból pedig nem programokat kellene megvalósítani, hanem a partnerek – a helyi tapasztalatok birtokában – az adott régiókban szakmai mentorálással, jó gyakorlatok disszeminációjával segítenék a népművészeti szereplők munkáját, többek között helyzetfelméréssel, statisztikai adatszolgáltatással járulva hozzá a Hagyományok Háza hálózati működéséhez. Ezt Both Miklós egy legalább hároméves stratégiai együttműködés keretein belül kívánja megvalósítani, így a partnerek – az anyagi biztonság tudatában – határozhatnák meg elképzeléseiket. Emellett rendelkezésre állnának az úgynevezett ’programpénzek’, amiknek anyagi hátterét a különböző pályázatok biztosítanák.

A nagyszabású tervre a negyvennégy jelenlévő közül többen élénken reflektáltak, üdvözölték az irányvonalat, s támogatásukról biztosították az intézményt. Természetesen a résztvevők is érzékeltették, hogy a terv saját munkájukban is változásokat indukál.

Az első nap második részében a közös képzések kerültek fókuszba. A stratégiai együttes munka szerves része, hogy a partnerek átvehetik a Hagyományok Háza képzéseit, így e fejlesztések részletkérdéseit is érdeklődés kísérte. Három szervezet, – akik már képzéseket vettek át a Hagyományok Házától – értékelte az oktatási együttműködést.

A találkozó másnapját az egybegyűltek a társadalmi felelősségvállalás témakörének szentelték. A kiscsoportos foglalkozások a fogalom meghatározásával kezdődtek. Igen, a jelenlévők sokszor magukban sem tisztázták eddig jelentését, voltak, akik még a definíciót, mások már a megvalósítást mérlegelték. Ezt követően a résztvevők a fogalmat a saját szervezetükön belül értelmezték: a megvalósítandó feladataik közül melyik kapcsolódhat a társadalmi felelősségvállaláshoz. A közös munka feladatkártyák kiosztásával zárult, aminek nyomán a csoport tagjai konkrét projekteket dolgoztak ki.

Az érdemi munka mellett a szervezők kulturális programokról is gondoskodtak, az első este a Nyírség Táncegyüttes és a Szikes zenekar fellépését táncház követte, másnap a vendégek sétát tettek Nyíregyháza belvárosában.”

Módosítás dátuma2023. április 25.