Hommage à Andrásfalvy – A kiváló néprajztudósról a Hajnaliban

2022 augusztus 13.

A közmédia és a Hagyományok Háza közös műsora augusztus ünnep előtti hetében Andrásfalvy Bertalan munkássága előtt tiszteleg. A zenei összeállításban a szerkesztő az Utolsó Óra gyűjtéssorozat felvételeiből válogat.

A Kossuth Rádió „Hajnali”- Népzenei összeállítás korán kelőknek című műsora a jövő heti adásait a 91 éves néprajzkutatónak, Andrásfalvy Bertalannak szenteli.

Andrásfalvy Bertalan családja Erdélyből származik, eredetileg az Andráscsík nevet viselte, amíg édesapja fel nem vette a bukovinai Andrásfalva település nevét. A család Trianon után Magyarországra költözött.

Andrásfalvy Bertalan a budapesti ciszterci gimnáziumban érettségizett. 1955-ben néprajz és muzeológus diplomát szerzett, utána segédmuzeológusként helyezkedett el a budapesti Néprajzi Múzeumban, majd öt évig Szekszárdon dolgozott muzeológusként. Közvetlenül az 1956-os forradalom előtt járt először Moldvában, és ott ismerkedett meg a néprajzkutató Kallós Zoltánnal, akivel életre szóló barátságot kötött. 1961-től – amint ismét lehetővé vált a határ átlépése –, rendszeresen járt erdélyi gyűjtő utakra, de megfordult Moldvában és a Felvidéken is. Itthon Dél-Baranyában és a Sárközben tanulmányozta a magyar mellett a nemzetiségek népi kultúráját. Járt Albániában is, ahol többek között a balkáni szőlőművelés rendszerét vizsgálta. 1990-ben védte meg akadémiai doktori értekezését. 1989-1990 között a Janus Pannonius Tudományegyetem docense volt. Részt vett az egyetem Néprajz- és Kulturális Antropológia Tanszékének megszervezésében, amelynek tanára, majd később tanszékvezetője volt. Akadémiai doktori értekezését a magyar gyümölcsészetről írta.

Andrásfalvy Bertalan 1979 óta tevékenyen is részt vállalt a magyar politikai életben. Az első szabad választásokon egyéni jelöltként bejutott az Országgyűlésbe. 1990-ben ő lett a rendszerváltás utáni első művelődési és közoktatási miniszter.

Az 50 éves „táncház” története hiányos lenne, ha nem emlékeznénk meg azokról, akik tudományos munkájukkal, vagy közösségteremtő erejükkel alapozták meg a 70-es évek elején induló mozgalmat. Andrásfalvy Bertalanban egyaránt megvolt a tudományos felkészültség és a közösségszervező erő. Néprajztudósként felbecsülhetetlen értékű hangfelvételeket készített, előadásokat tartott, s olyan intézményeket hozott létre, melyekkel hozzájárult a táncházi kultúra létrejöttéhez. A mai napig szívügyének tartja a magyarsághoz, a magyarság eredetéhez, történelméhez és kultúrájához kapcsolódó kutatásokat.

Szerkesztő: Éri Márton és Pénzes Géza

Műsorvezető: Pénzes Géza

Adás: Kossuth Rádió (minden reggel 4.03) A műsor interneten elérhető:www.mediaklikk.hu/mediatar/

Módosítás dátuma2022. augusztus 18.