TáncPódium – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Minősítő Gálája

2021 szeptember 22.

A Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete meghirdeti a TáncPódium – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Minősítő Gáláját. Kezdeményezésükkel a szlovákiai magyar néptáncosok szakmai közösségében felmerült hiányt, űrt kívánjuk betölteni. A legkisebb tánccsoportoktól a legnagyobb műhelyekig mindenkinek lehetősége nyílik egy szakmai alapokon nyugvó, többfordulós minősítő rendezvényen megmutatnia magát. A háromfordulós rendszernek hála a kisebb – esetleg kezdő – együttesek is szakmai visszaigazolást kapnak és fejlődési lehetőséghez jutnak jelentős, országos rendezvények keretein belül. A döntőt megelőző fordulók során az előzsűrizés célja kizárólag a mezőny feltérképezése. A minősítés nyilvános, azon az egyesületi tagságtól függetlenül minden szlovákiai magyar együttes részt vehet, mely vállalja a kiírás szerinti megmérettetést. A rendezők célja, hogy lehetővé tegyék a minősülni kívánó együttesek műsorainak összemérhető, azonos szempontrendszer alapján történő szakmai értékelését és egységes minősítési rendszer kialakítását.

A minősítés célja:

 • a területi minősítő fesztiválok megrendezésével lehetőséget teremtsen a néptáncegyüttesek minél szélesebb körének a szakmai zsűri előtt történő színpadi bemutatkozásához, egymás megismeréséhez és a szakmai megmérettetéshez.
 • szakmai tapasztalatcserét és értékelési fórumot biztosítson az együttesek számára
 • ösztönözze a helyi tánc-, szokás- és népzenei hagyományok feltárását, színpadi
 • bemutatását és azt, hogy a hagyományos közösségi alkalmak a mai kor eseményeihez, ünnepeihez igazodva újra élővé váljanak.
 • hozzájáruljon a helyi közösségek erősítéséhez és a régiók közötti együttműködéshez.

Részvételi feltételek:

Az együttesek három kategóriában nevezhetnek a bemutatóra:

 • Gyermek-néptáncegyüttes
 • Ifjúsági és felnőtt néptáncegyüttes
 • Hagyományőrző táncegyüttes

Gyermek-néptáncegyüttesek olyan 5-15 perces szerkesztett programmal nevezhetnek, amelyben nem szerepelhet önálló zenekari vagy más betétszám (amennyiben az dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak).

Ifjúsági és felnőtt néptáncegyüttesek olyan 5-15 perces szerkesztett programmal nevezhetnek, amelyben nem szerepelhet önálló zenekari vagy más betétszám (amennyiben az dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak).

Hagyományőrző táncegyüttesek olyan 5-15 perces szerkesztett programmal nevezhetnek, amelyben nem szerepelhet önálló zenekari vagy más betétszám (amennyiben az dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak). Emellett a hagyományőrző táncegyüttesek bemutatkozhatnak helyi, illetve más vidék tánchagyományát és szokásanyagát feldolgozó koreográfiával.

A színpadon látott műsor művészi összhatását 3–5 tagú szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján:

 • folklorisztikai hitelesség
 • műsorszerkesztés, dramaturgia
 • koreográfiai megformálás
 • viselet és színpadi megjelenés
 • szöveg-ének-zenei előadás
 • előadói színvonal

A jelentkezési lapban – a produkció jellemzése mellett – kérjük összefoglalni az együttes működési körülményeit, illetve a település életében betöltött szerepét, a hagyományápolás tartalmát és formáit.

Az egyes szempontokat figyelembe véve a zsűritagok a látottakat – kategóriánként – 0-5-ig pontozhatják. A maximálisan adható pontszám zsűritagonként 30 pont, összesen 150 pont.

Az az együttes, amely nem kéri minősítését, vagy nem felel meg a minősítési feltételeknek, „Emléklapot” kap.
A TáncPódium – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Minősítő Gáláján részt vevő együttesek az alábbi minősítési eredményeket érhetik el:

I. forduló:

 • „RÉSZT VETT”
 • „MINŐSÜLT EGYÜTTES”

II. forduló:

 • „KIVÁLÓAN MINŐSÜLT EGYÜTTES”

III. forduló:

 • „A 2021/22-es ÉV NÍVÓDÍJAS TÁNCEGYÜTTESE”

A területi minősítő fesztiválok helyszíneit, technikai feltételeit és a szakmai zsűrit a rendező szerv biztosítja. Az egyes helyszíneken a területi minősítő megszervezéséhez legalább 5 együttes jelentkezése szükséges! A minősülni kívánó együttesek részvételi költségei (utazás, szállás stb.) a részt vevő együtteseket terhelik.

I. forduló helyszínei:
Zselíz: 2021. szeptember 10–11.
Borsi: 2021. október 15–16.
Somorja: 2021. október 22–23.

II. forduló helyszíne:
Zselíz: Országos Népművészeti Fesztivál, 2022. augusztus 19.

III. forduló helyszíne:
Zólyom: Jozef Gregor Tajovský Színház, 2022. október 21–22.

A minősítések előadásai nyilvánosak. A szervezők arra törekszenek, hogy a térség lakói minél nagyobb számban tekintsék meg a programokat.

Módosítás dátuma2021. szeptember 22.