„Veri a húrt, ráfülelve” *
Online cimbalomiskola

2022 március 7.

A Hagyományok Háza gondozásában2020-ban jelent meg a Magyar népi cimbalomiskola című kötet. A kiadvány sikere nyomán márciustól az online videómellék is rendelkezésre áll.

Balogh Kálmán és Szabó Dániel Magyar népi cimbalomiskola című, CD-melléklettel ellátott könyve – amellett, hogy a népzene iránti tiszteletre és szeretetre nevel –, nagyon sok általános történeti és technikai tudnivalót is tartalmaz. A szerzők elsődleges célja az volt, hogy a hangszerjátékhoz kapcsolódó valamennyi lényeges területet érintsék. A cimbalmozás gyakorlati megközelítésén túl kiindulási pontjuk az autentikus magyar népzene volt, ezért a könyvhöz népzenei példatár, kottás lejegyzések és eredeti felvételeket tartalmazó hangzómelléklet is tartozik. A kötet sikere nyomán a kiadó egy kiegészítő, online videómellékletet is elkészített. A korszerű tananyag jelentőségét Liber Endre, a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás alapítója, a Tükrös Zenekar cimbalmosa méltatja.

„Nagyon régóta gondolkozunk azon, hogyan lehetne több fiatallal megszerettetni az egyik legősibb hangszert, a cimbalmot. A korszerű, multimédiás médiatartalomra esett a választás, hiszen ez lehetőséget adhat mindenkinek, hogy ne feltétlenül tanár jelenlétében gyakorolhasson. A klasszikus oktatási formában az órán az oktató egy megoldást mutatott, amit otthon a diák több-kevesebb sikerrel próbált reprodukálni. A kor követelményei szerint a cimbalomoktatásban nagyon fontos volt egy olyan szemléltető anyag, amit a tanítvány – egyedül, vagy szülői segítséggel – bármikor elővehet, s ezáltal az órán tanultakat számtalanszor megismételheti. Ez a módszer sokkal gyorsabb fejlődést biztosít, mintha óráról-órára gyakorolna a hallgató. Itt is igaz a régi elv: ha valaki rosszul tanul meg egy művet, azt már nehéz korrigálni.

Az alapkötetnek is van egy általános hangszerelméleti és ismereti része, ami tartalmazza például az akkordokat, ritmusgyakorlatokat. Az utolsó része viszont a CD-mellékletre helyezi a hangsúlyt, meg lehet hallgatni, hogy egy adott faluban, egy adott cimbalmos, hogyan játszotta a darabot. Ezután a hallgató a hallottakat összeveti a kottaképpel, és kikeresheti az online változatban, hogy például Szabó Dániel hogyan interpretálta ezeket a cimbalmos dallamokat. Az online cimbalomiskola szerkesztői törekedtek arra, ha valaki becsülettel követi ezt a hármas oktatási egységet, akkor technikailag képzett cimbalmosként fejezheti be ezt a tanulmányi szakaszt.”

Információ: https://webaruhaz.hagyomanyokhaza.hu/magyar-nepi-cimbalomiskola-online-oktatoanyag-cimbalom-method-for-hungarian-folk-music-online-training-962

https://webaruhaz.hagyomanyokhaza.hu/magyar-nepi-cimbalomiskola-konyv-videomelleklet-963?keyword=cimbalom

*Vajda János: A cimbalmos

Módosítás dátuma2022. március 8.