Mesterkurzusok és rendszeres népzeneoktatás Felvidéken 2021/2022

2022 január 9.

A támogatást nyújtó szervezet:

Program:

Pályázati azonosító: CSSP-ZENEOKTAT-2021-0200

A támogatás összege: 3 200 000 Ft

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia a 2018-as év folyamán indította el  az egész Dél-Szlovákiára kiterjedő – hangszeres és vokális népzene oktatására irányuló tevékenységét, melynek működtetését a 2021-es pályázati évadban a Sendergő Néptáncegyüttes mellett működő FolkHont Polgári Társulás vette át (a Hálózat szakmai partnerként vett részt). Ennek köszönhetően a 2022-es év végéig 8 népzenei mesterkurzust (2018: Nagyida, Zsigárd, Somorja; 2019: Zsigárd, Várhosszúrét, Ragyolc – Abroncsospuszta; 2020: Várhosszúrét; 2022: Várhosszúrét) szervezett, illetve 9 helyszínen indított rendszeres népzeneoktatást vagy biztosította a már korábban indult oktatás további működtetését (Somorja, Nagykér, Zselíz/Nagyölved, Szőgyén, Ipolyság, Fülek, Rozsnyó, Királyhelmec – vonós népzene; Martos – bourdon hangszerek), melyekből 7 a mai napig a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia égisze alatt működik (Somorján és Nagykéren önállósult a képzés) a helyszínenként átlagban havi 20 óra terjedelemben 5-17 gyermek és felnőtt részvételével (összességében ez havi 120 óra és 80 feletti tanuló), ahol főképp a dél-szlovákiai tájegységek népzenéjének alapjaival ismerkedtek. Ennek köszönhetően 4 népzenei formáció alakult (Sajó Banda, Kis Sajó, File Banda, Húros Banda) és 2 létező utánpótlása és továbbfejlődése lett biztosítva (Csali zenekar és Ghymesi Igricek), melyek gyakori vendégei a dél-szlovákiai (Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó, FolkSzöglet és egyéb helyi rendezvények) és magyarországi (pl. Felvidéki Nap a Hagyományok Házában, Mesterségek Ünnepe stb.) folklór rendezvényeknek.

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia népzeneoktatási tevékenységenek elindítását megelőzően Szlovákiában ritkaságszámba ment az ifjúsági népzeneoktatás. A népzenét tanuló fiatalok jelentős része magyarországi műhelyek és zeneiskolák keretein belül voltak kénytelen időt szentelni ezen tevékenységüknek. A Csoóri Sándor Program támogatásának köszönhetően biztosítva lett a 2018-ban elindított országos szintű népzeneoktatás folytonossága, melynek köszönhetően Felvidék több pontján viszonylag arányos eloszlásban zajlik rendszeres népzeneoktatás. Hogy hosszú távon működtethető legyen ezen tevékenység, nagyon fontos tényező a költséghatékonyság, melynek érdekében területenként olyan oktatókat próbáltunk megtalálni, amelyek egyénileg képesek bebiztosítani egy-egy helyszín több hangszeren történő oktatását. De fontos szempont a minőség is, ezért ezeket az embereket időközönként alacsonyabb frekfenciában kiutazó, az alap tanár fő hangszerétől eltérő hangszerek mélyebb ismerőivel erősítjük. Egy-egy tájegység népzenéjében való elmélyülés vagy új népzenei anyagok megismerése szempontjából nagyon fontosak az évente pár alkalommal megvalósuló népzenei táborok és mesterkurzusok, melyek költségigényes rendezvények, ezért ezek megvalósítása sok bizonytalanságot hordoz magában. A támogatásnak köszönhetően 2022. július 9. és 12. között ismét Várhosszúréten valósítottuk meg a népzenei mesterkurzust.

Módosítás dátuma2022. november 10.

    Related Posts

    “Ifjú szivekben élek” – Hagyomány, tánc, színház és közösség… (dokumetumfilm)
    Rendszeres népzeneoktatás Felvidéken 2022/2023
    A gombaszögi Folkszöglet pajtájának kibővítése 2021/2022