Mesterkurzusok és rendszeres népzeneoktatás Felvidéken 2020/2021

2020 december 14.

A támogatást nyújtó szervezet:

Program:

Pályázati azonosító: CSSP-ZENEOKTAT-2020-0066

Támogatói okirat száma: CSSP/1418-197/2020

A támogatás összege: 5 000 000 Ft

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia, melynek szervezeti hátterét az Élő Hagyomány Polgári Társulás biztosítja a 2018-as év folyamán indította el a hangszeres és vokális népzene oktatására irányuló tevékenységét. Ennek köszönhetően 2022 júniusáig 7 népzenei mesterkurzust (2018: Nagyida, Zsigárd, Somorja; 2019: Zsigárd, Várhosszúrét, Ragyolc – Abroncsospuszta; 2020: Várhosszúrét) szervezett, illetve 9 helyszínen indított rendszeres népzeneoktatást vagy biztosította a már korábban indult oktatás további működtetését (Somorja, Nagykér, Zselíz/Nagyölved, Szőgyén, Ipolyság, Fülek, Rozsnyó, Királyhelmec – vonós népzene; Martos – bourdon hangszerek), melyekből 7 a mai napig az Élő Hagyomány Polgári Társulás égisze alatt működött (Somorján és Nagykéren önállósult a képzés) a helyszínenként átlagban havi 20 óra terjedelemben 5-17 gyermek és felnőtt részvételével (összességében ez havi 120 óra és 80 feletti tanuló), ahol főképp a dél-szlovákiai tájegységek népzenéjének alapjaival ismerkedtek. Ennek köszönhetően 4 népzenei formáció alakult (Sajó Banda, Kis Sajó, File Banda, Húros Banda) és 2 létező utánpótlása és továbbfejlődése lett biztosítva (Csali zenekar és Ghymesi Igricek), melyek gyakori vendégei a dél-szlovákiai (Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó és egyéb helyi rendezvények) és magyarországi (pl. Felvidéki Nap a Hagyományok Házában stb.) folklór rendezvényeknek.

A népzeneoktatási tevékenységünk elindítását megelőzően Szlovákiában ritkaságszámba ment az ifjúsági népzeneoktatás. A népzenét tanuló fiatalok jelentős része magyarországi műhelyek és zeneiskolák keretein belül voltak kénytelen időt szentelni ezen tevékenységüknek. A Csoóri Sándor Program támogatásának köszönhetően biztosítva lett a 2018-ban elindított országos szintű népzeneoktatás folytonossága, melynek köszönhetően Felvidék több pontján viszonylag arányos eloszlásban zajlik rendszeres népzeneoktatás. Hogy hosszú távon működtethető legyen ezen tevékenységünk, nagyon fontos tényező a költséghatékonyság, melynek érdekében területenként olyan oktatókat próbáltunk megtalálni, amelyek egyénileg képesek bebiztosítani egy-egy helyszín több hangszeren történő oktatását. De fontos szempont a minőség is, ezért ezeket az embereket időközönként alacsonyabb frekfenciában kiutazó, az alap tanár fő hangszerétől eltérő hangszerek mélyebb ismerőivel erősítettük. Egy-egy tájegység népzenéjében való elmélyülés vagy új népzenei anyagok megismerése szempontjából nagyon fontosak az évente pár alkalommal megvalósuló népzenei táborok és mesterkurzusok, melyek költségigényes rendezvények, ezért ezek megvalósítása sok bizonytalanságot hordoz magában.

Módosítás dátuma2022. november 8.

    Related Posts

    “Ifjú szivekben élek” – Hagyomány, tánc, színház és közösség… (dokumetumfilm)
    Rendszeres népzeneoktatás Felvidéken 2022/2023
    A gombaszögi Folkszöglet pajtájának kibővítése 2021/2022